Skip to main content
 


EKG z praxe 13


Akutni infarkt predni steny myokardu na EKG

 

Pacient, 72 let, mimospádový, kardiak, anamnesticky po 2 IM řešených stenty, byl přivezen RZP pro bolesti na hrudi. Úvodem dle RZP komorová tachykardie bez poruchy vědomí, podán amiodaron i.v. přivezen na interní ambulanci cca 1 hodinu od začátku obtíží. NA EKG tento nález - hluboká Q ve V1-V5 (zřejmě znak poinfarktové jizvy), ST elevace V1-V4, aVL, zrcadlové deprese ve II, III, aVF, stav uzavírám jako STEMI přední stěny a pacienta odesílám k urgentní SKG do spádového kardiocentra. Při SKG potvrzen tepenný uzávěr, řešeno stentem.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů