Aneurysma srdce na EKG

 

Pacientka kardiačka po IM přední stěny v roce 2007 byla přivezena RZP pro slabost, vertigo, opakované prekolapsové stavy. Na EKG vidíme sinusový rytmus, ale je zde hned několik abnormalit - pozitivní směr QRS v I a negativní QRS ve svodech II, III svědčí pro LAH. QS ve V1-V4 odpovídá stavu po IM přední stěny (jizva myokardu). Znepokojivá může být elevace ST úseku nejlépe patrná ve V3 a  naznačená ve V4. Pacientka ovšem nemá obtíže typické pro STEMI a i troponin z krevního náběru je negativní. Jedná se o srdeční aneuryzma přední stěny, které vzniklo po IM. Při následné kontrole ECHO záznamů pacientky je v nich toto aneuryzma u pacientky skutečně popsáno.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů