Skip to main content
 


Difer 12

12. Diferenciální dg. edémů, zejména otoků DKK

 

Edém (otok) znamená hromadění tekutiny v mezibuněčnýh prostorech a problematika edémů je velmi široká. V zásadě je můžeme rozlišit na otoky lokalizované a generalizované. Kromě toho rozlišujeme poměrně dobře viditelné otoky kůže a podkožních měkkých tkání a hůře viditelné otoky orgánů (edém plic, edém mozku apod.). Zcela specifické formy otoků pak představují stavy s filtrací tekutiny do tělesných dutin (pleurální výpotek, ascites).

 

Mechanizmy: Existuje několik mechanizmů vzniku otoků, které se u konkrétního přípau mohou i kombinovat.

 

a) porucha odtoku krve

b) poruchy odtoku lymfy

c) pokles onkotického tlaku

d) zvýšená propusnost krevních cév

 

Příčiny:

 

Záněty – Infekční i neinfekční zánětlivé procesy vedou ke zvýšené permeabilitě kapilár atím ke vzniku otoku. Nejčastěji jde o lokální otoky doprovázené zarudnutím a bolestivostí.

 

Alergické reakce – Jde vlastně o specifický podtyp neinfekčního zánětu vznikající jako reakce na určitý alergen. Otoky této etiologie mohou být lokalizované i generalizované.

 

Srdeční selhávání – Otoky jsou zcela typické pro srdeční selhávání. Levostranné srdeční selhávání vede zejména k městnání v plicním oběhu a případně k edému plic, pravostranné selhávání způsobuje viditelné otoky různých částí těla, přičemž nejviditelnější je to na DKK. Těžké formy srdečního selhávání mohou vyvolat i generalizovaný otok měkkých tkání (anasarka).

 

Venostáza – Venostáza je hlavní příčinou otoků DKK. Může jít o doprovodné příznaky chronické žilní insuficience, příznaky hluboké žilní trombózy, či důsledky útlaku některé z větších žil rostoucím tumorem.

 

Lymfostáza – Lymfostáza (porucha odtoku lymfy) může být přítomna v důsledku vrozených vad lymfatických cév, jako pozánětlivá komplikace (po erysipel na DK), v důsledku narušení odtoku lymfy při nádorové infiltraci lymfatického systému a po operačních zákrocích na lymfatickém systému (časté otoky HK po exenteraci axily).

 

Polékové otoky – Stran běžné praxe je nutné zmínit otoky DKK při užívání blokátorů kalciových kanálů. K prosáknutí tkání může docházet i při chronickém užívání vysokých dávek kortikosteroidů.

 

Hypoalbuminemie - Při vzniku otoků je vždy vhodné myslet na hypoalbuminemii a s ní spojeným poklesem onkotického tlaku krve. Diagnózu můžeme stanovit vyšetřením sérového albuminu, které bychom měli spojit s vyšetřením moči (proteinurie, nefrotický syndrom).

 

Onemocnění ledvin – Otoky různých částí těla (typicky DKK a očních víček) vznikají často u onemocnění ledvin. Důvodem může být proteinurie (viz. výše), nebo snížený výdej tekutin z organizmu při oligurii. Mezi možné vyvolávající činitele patří diabetická nefropatie, glomerulonefritidy, intesticiální nefritidy a všechny stavy vedoucí k rozvoji CKD.

 

Onemocnění jater – Chronické selhávání jater je velmi často spojeno s tvorbou otoků. Hlavním důvodem je narušení syntézy albuminu a rozvoj výše zmíněné hypoalbuminemie.

 

Preeklampsie – U těhotných žen s nově vzniklými otoky DKK je nutné myslet na tuto diagnózu. Preeklampsie zahrnuje otoky DKK, hypertenzi a proteinurii. Žena s podezřením na preeklampsii musí být akutně vyšetřena gynekologem.

 

Poruchy funkce štítné žlázy – U hypotyreózy se může objevit celotělový myxedém (jde ovšem o hromadění mukopolysacharidů a nikoliv tekutiny) a pretibiální myxedém je popisován u hypertyreózy.

 

 

Postup: Důležitá je anamnéza a fyzikální vyšetření. U anamnézy nás zajímá délka trvání obtíží, lokalizace otoků, změny otoků v průběhu dne a přítomnost dalších příznaků (zejména dušnost). Farmakologická anamnéza se soustřeďuje na užívání BKK a jiných léků souvisejících s otoky. Další postup již závisí na konkrétním případě, nelze zde všechny vyjmenovat. Zcela jinak se postupuje při otocích DKK a naprosto jinak při edému plic.

 

 

Otoky DKK

 

Příčiny:

 

Žilní etiologie – Chronická žilní insuficience je nejčastější příčinou otoků DKK. Pokročilejší formy jsou spojeny se vznikem hyperpigmentací a později i se vznikem bércových vředů. Otoky bývají na obou končetinách, ale ne zcela symetrické. Jednostranný otok může vzniknout u povrchových tromboflebitid, rozsáhlejší otok charakteristicky doprovází hlubokou žilní trombózu.

 

Poléková etiologie – Nikdy nezapomínejme na to, že otoky DKK typicky vznikají při užívání blokátorů kalciových kanálů (BKK).

 

Infekční etiologie – Jednostranný otok vzniká typicky u erysipel. Infekce většinou vzniká v místě poranění a-nebo v terénu chronické žilní insuficience. DK bývá zarudlá (zarudnutí s plazivými okraji), bolestivá a většinou bývá přítomna i zvýšená tělesná teplota. Vzhledem k poškození lymfatik může DK chronicky přiotékat i po vyléčení infekce.

 

Kardiální etiologie – Oboustranné otoky DKK se vyskytují u pravostranného srdečního selhávání. Vzhledem k faktu, že pravostranné i levostranné selhávání bývá často přítomno společně, je nutno ptát se na přítomnost dušnosti.

 

Lymfostáza – Lymfostáza může být přítomna v důsledku vrozených vad lymfatických cév, jako pozánětlivá komplikace (po erysipel), nebo v důsledku narušení odtoku lymfy při nádorové infiltraci lymfatického systému.

Hypoalbuminemie - Při vzniku otoků DK a jiných částí těla je vždy vhodné myslet na hypoalbuminemii. Diagnózu můžeme stanovit vyšetřením sérového albuminu, které bychom měli spojit s vyšetřením moči (proteinurie, nefrotický syndrom).

 

Onemocnění ledvin – Otoky DKK vznikají často u onemocnění ledvin. Důvodem může být proteinurie (viz. Výše), nebo snížený výdej tekutin z organizmu.

 

Preeklampsie – U těhotných žen s nově vzniklými otoky DKK je nutné myslet na tuto diagnózu. Preeklampsie zahrnuje otoky DKK, hypertenzi a proteinurii. Žena s podezřením na preeklampsii musí být akutně vyšetřena gynekologem.

 

Poruchy funkce štítné žlázy – U hypotyreózy se může objevit celotělový myxedém a pretibiální myxedém je popisován u hypertyreózy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů