Skip to main content
 



Cukrovka 2. typu

Cukrovka 2. typu je velmi rozšířené onemocnění. Jedná se celosvětově o nejčastější formu cukrovky, ve vyspělých státech jím trpí přes 10% populace a toto číslo se stále zvyšuje.
 

Příčiny: Je nutné si uvědomit, že cukrovka 2. typu je svým původem metabolické onemocnění, jehož vznik má zcela jiné příčiny než vzácnější cukrovka 1. typu. U cukrovky 2. typu nedochází k imunitní reakci, která by zničila buňky slinivky břišní produkující inzulin. Cukrovka 2. typu vzniká velmi pomalu na základě vzájemného působení faktorů jako jsou břišní obezita s velkým obvodem pasu ("obezita typu jablko"), vysoký krevní tlak a vysoké hodnoty cholesterolu a ostatních tuků. Dohromady tyto faktory označujeme jako metabolický syndrom a v jeho rozvoji hraje nepochybně roli i genetika. Někteří lidé jsou totiž k jeho vzniku více náchylní než ostatní.

 

Rozvoj onemocnění: Cukrovka 2. typu se, zjednodušeně řečeno, rozvíjí asi následujícím způsobem. Máme člověka s genetickými předpoklady pro vznik této nemoci (a takový předpoklad má hodně lidí). Tento člověk žije a stravuje se nezdravě (zejména vadí živočišné tuky), nepohybuje se, často bývá kuřák, pije alkohol, postupně se u něj rozvine obezita typu jablko. Začíná docházet ke komplexním metabolickým dějům. Tuk uložený v oblasti orgánů břicha je schopen ve vyšší míře uvolňovat mastné kyseliny (složky tuků). Dále si u takto nezdravě žijícího člověka začnou některé tkáně a zejména svalová tkáň při nedostatku fyzické aktivity vyvíjet necitlivost vůči účinkům inzulinu, tomuto se říká inzulinová rezistence. Cukr nemůže už tak snadno přestupovat z krve do buněk, i když inzulinu se tvoří více než dost. Glykemie po jídle klesá neochotně a pomalu a hodnoty krevního cukru jsou vyšší, než je normální. Tento stav se označuje jako prediabetes a jeho vývoj může trvat řadu let.

 

Uvolňované mastné kyseliny z tukové tkáně kolem břišních orgánů a vyšší glykemie po jídle začnou poškozovat buňky tvořící inzulin ve slinivce. Ano, vysoká hodnota cukru a mastných kyselin působí toxicky (vytvářejí se kvůli nim kyslíkové radikály, což vede k oxidačnímu stresu). Souběžně s tím jsou tyto buňky inzulinorezistencí orgánů nuceny vyrábět vyšší dávky inzulinu a to je vyčerpává. Nakonec začnou selhávat a člověk začne mít problémy. Začíná chybět i inzulin ze slinivky a pokročilá cukrovka 2. typu je na světě. Je to dost zdlouhavě psané, ale když pochopíme vznik cukrovky 2. typu, je snadnější si odvodit možnosti ochrany a léčby.



Projevy: Důsledkem neléčené cukrovky 2. typu je postupné zvyšování krevního cukru se vznikem hyperglykémie (vysoká hladina krevního cukru). Cukr uniká do moči a bere s sebou vodu, což způsobuje nadměrné močení a nadměrnou žízeň. Po dlouhou dobu se pak rozvíjejí četné komplikace typu aterosklerózy, poškození očí při diabetické retinopatii s rizikem oslepnutí, poškození ledvin při diabetické nefropatii, polyneuropatie, zhoršená vyprázdňovací schopnost žaludku, existuje zvýšené riziko infarktu i cévních mozkových příhod, velmi závažným je vznik diabetické nohy, která může skončit i amputací, viz. cukrovka 1. typu. Vzhledem ke snížení imunity při dlouhodobém průběhu cukrovky je nemocný více ohrožený vznikem infekcí.


Diagnostika: Cukrovku 2. typu můžeme určit na základě nálezu vysoké hodnoty glykémie v krvi. Je-li hodnota cukru zvýšená jen trochu, provádíme orální glukózový toleranční test (OGTT). Pacient při OGTT vypije jisté množství cukru rozpuštěného ve vodě a za jistý čas se změří glykémie. Součástí vyšetření bývá i stanovení hladiny C-peptidu a glykovaného hemoglobinu, více informací najdete v textu o diagnostice cukrovky. Závěrem tohoto odstavce dodejme, že u některých lidí může být první podezření na cukrovku stanoveno při vyšetření moči kvůlu nálezu cukru v moči.
 


Prevence: Riziko vzniku cukrovky 2. typu lze výrazně snížit dodržováním tzv. zdravého životního stylu. Je nutné minimalizovat výše zmíněné rizikové faktory. To znamená zachovat si zdravou hmotnost a nebýt obézní, cvičit (jen rozumně, velmi dobrá je chůze 30 minut každý den), zdravě jíst, výhodou je mít normální krevní tlak, nekouřit a alkohol pít jen omezeně.


Léčba: Základem léčby jsou režimová opatření, která by měla vést ke snížení tělesné hmotnosti a snížení inzulinové rezistence. Jak již jsem psal u léčby obezity, již ztráta 10% hmotnosti má obrovský zdravotní efekt a to i na stav cukrovky 2. typu. Zhubnout např o 11 kg ze 110 kg na 99 kg snad není až tak nemožné. Mít dostatek pohybu, jíst zdravě, nekouřit a výrazně omezit alkohol je samozřejmostí.


Lékař má v léčbě pochopitelně důležitou úlohu. Může léčit rizikové faktory cukrovky 2. typu jako je obezita nebo vysoké hodnoty cholesterolu a tuků (viz. tyto nemoci). V prvních fázích cukrovky se lékař nejčastěji vystačí s dietní terapií, pacientovi tedy poradí vhodný stravovací plán a pacient se dále v podstatě léčí sám. Ve fázi pokročilejší, když je inzulinoresistence již horší a glykemie se po jídle začínají nebezpečně zvyšovat, se používají tzv. PADy (perorální antidiabetika). Jedná se o pestrou skupinu léků, které různými mechanizmy ovlivňují metabolizmus glukózy a snižují hladinu krevního cukru. Pokročilé formy cukrovky 2. typu, u kterých dochází k vyčerpání inzulinotvorných buněk, musí být PADy doplněny, či nahrazeny inzulinoterapií. Diabetik 2. typu, který užívá některé PADy, nebo který si aplikuje inzulin, je pochopitelně ohrožený hypoglykemickými stavy.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů