CT je velice využívanou vyšetřovací metodou. Jedná se o zkratku anglických slov Computed Tomografy (počítačová tomografie), většina lidí včetně lékařů ho však nenazve jinak než "cétéčko".

 

Princip
Principem vyšetření jsou staré dobré rentgenové paprsky. CT přístroj umí udělat celou řadu snímků, které jsou přeneseny do počítače a lékař si je na obrazovce může prohlédnout a vyhodnotit. Zatímco rentgen nám ukáže jediný snímek, CT vytvoří spoustu řezů. Vyšetřovaná část těla je přístrojem obrazně řečeno nakrájena na plátky, které si pak lékař prohlíží. Pokročilejší počítačové programy umí z CT snímků vytvořit i trojrozměrný obraz skenovaného objektu.
 

CT vyšetření lze rozdělit na nativní a s kontrastem. Nativní vyšetření jsou prováděna „jen tak“, při CT vyšetřeních s kontrastem se člověku píchne do žíly kontrastní látka. Ta pak proudí cévami a zkvalitní výsledky vyšetření.

 

Samotné vyšetření pro pacienta znamená položit se ve vyšetřovací místnosti na posuvné lůžko a pak se kolem něj začne pohybovat prstenec CT přístroje, který osnímkuje určenou oblast. Vyšetření trvá řádově několik minut a je zcela bezbolestné.
 

CT pristroj

 

Příprava
Nativní CT vyšetření nevyžaduje přípravu. Jiné je to s CT s kontrastem. Kontrastní látka totiž může (relativně vzácně) způsobit alergickou reakci, která může vyústit i v nebezpečný anafylaktický šok. Z toho důvodu se obvykle podává slabší protialergický lék, obvykle Dithiaden, 1-2 tablety večer před vyšetřením a 1-2 tablety ráno v den vyšetření. Pokud se vyšetření s kontrastem provádí akutně nebo má-li pacient známé alergie, mohou se podat do žíly kortikoidy, které brání alergické reakci o něco účinněji. Je také nutné pamatovat na to, že kontrastní látka znamená zatížení ledvin, může způsobit i jejich akutní selhání. Toto poškození ledvin kontrastem označujeme jako kontrastem vyvolanou nefropatii.

 

 

Význam
Vyšetření má široké využití v lékařské praxi. Velmi často se provádí CT mozku, které může najít krvácení do mozku a umí diagnostikovat subdurální a epidurální hematom, subarachnoidální krvácenímozkové nádory atd. U každého nahlášeného většího úrazu hlavy se CT pro jistotu obvykle provádí. CT břicha se používá na kvalitnější zobrazení struktur dutiny břišní, hledání nádorů a jiných onemocnění. To je jen několik málo příkladů využití CT, ve skutečnosti je jich mnohem více. Výsledky vyšetření si prohlíží a popisuje zkušený rentgenolog.

 

 

Problémy

Obecný problém: CT vyšetření nativní i kontrastní s sebou nese tu nevýhodu, že pacient dostane při vyšetření relativně velkou dávku rentgenového záření. Udává se, že jedno CT břicha je srovnatelné s asi 200 rentgeny plic. Proto je vhodné CT vyšetření provádět jen tam, kde to lékař považuje za přínosné a CT vyšetření by se neměla zbytečně opakovat.

 

Jen bych na chvilku odbočil – při vyšetřování rentgenovým zářením se řídíme tzv. atomovým zákonem. Ten říká to, že lékař smí vystavit pacienta vyšetřením spojeným se zářením dle svého uvážení bez stanovení horní hranice dávky záření. K tomu je ovšem doplněn důležitý dovětek, že lékař musí být schopen tato vyšetření zdůvodnit.

 

Další specifické problémy u  CT vyšetření s kontrastem:

1. Na kontrastní látku bývají někdy alergie.

2. Dithiaden, který se před kontrastním CT vyšetřením obvykle podává, má tlumivé účinky a snižuje pozornost. Člověk by proto neměl řídit motorová vozidla.

3. Jak jsem napsal výše, kontrastní látka může poškozovat ledviny. U zdravého člověka to nebývá problém, ale u člověka s již existujícím selháváním ledvin je nutné si CT vyšetření s kontrastem dobře rozmyslet.

 

 

Výhody

1. Vyšetření je rychlé

2. Vyšetření je běžně dostupné v každé větší nemocnici

3. Vyšetření je zcela nebolestivé

4. Vyšetření je pro lékaře velice přínosné ve smyslu nalezení či vyloučení chorobného stavu.


Zdroje
https://www.radiologyinfo.org
https://www.emedicinehealth.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů