Skip to main content

Cizí jazyk I

 

Cizí jazyk I (ZS i LS)

 

Rozřazovací test ve znalostech cizího jazyka se píše na začátku roku. (První ,,školní den" paralelka 1-10, další den paralelka 11-20, třetí den bakalářské obory).

 

Test se v roce 2010 psal v Purkyňově ústavu, většina lidí poměrně pochopitelně psala test z angličtiny. Ti, co psali z němčiny, z francouzštiny a z ruštiny (z ruštiny jen velmi málo studentů), si mohli napsat i test z angličtiny. Ruštinářům to bylo doporučeno pro případ, že by se ruština neotevřela. Výsledky testů se každý dozvěděl na hodině angličtiny se svou skupinou, která se konala další týden normálně podle rozpisu na stránkách ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. lidé, kteří psali testy dva, mohli napsat email a dozvědět se výsledek dříve. Maximální počet bodů v testu byl 65. Ti, co napsali test na 45 a více, dostali zápočet za zimní semestr. Ti, co ho napsali na 55 a výš, dostali zápočet za zimní i za letní semestr! Tzn. nemusí se do konce roku ukázat na hodině cizího jazyka.  Zkouška z cizího jazyka je nově pro všechny až ve druhém ročníku. Studenti se tedy podle výsledků rozřazovacího testu rozdělí na 3 skupiny: začátečníci navštěvují hodiny cizího jazyku v zimním i letním semestru 1-2. ročníku, středně pokročilí dochází jen v letním semestru 1. ročníku a celý 2. ročník a pokročilí budou chodit na cizí jazyk až ve 2. ročníku.

 

Já měl angličtinu, takže napíšu krátce o ní. Je to relativně snadný předmět, na seminářích se probírají jednotlivá témata - orgánové systémy a zdravotnická problematika v angličtině. V průběhu roku se psaly 4 lehké testy. Na konci je předmět ukončen zápočtem* a pokračuje v 2. ročníku jako Cizí jazyk II, kde je již zkouška. Doporučuji se na odkaz Cizí jazyk II podívat již teď, najdete tam ukázky netříděných testů (některé mohou být i z prvního ročníku, to již nejsem schopen rozlišit).

* Studenti, kteří mají certifikát na úroveň C1 (FCE na A, CAE nebo TOEFL nad určitou hodnotu) se  mohou domluvit na osobní konzultaci  a zápočet získají výměnou za kopii certifikátu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů