Skip to main content

Čichání toluenu

Čichání toluenu patří mezi časté a svým důsledkem i velmi závažné formy drogové závislosti. Toluen je těkavá bezbarvá látka, která se chemicky odborně označuje jako metylbenzen a patří mezi aromatické uhlovodíky. Toluen má široké využití, je výborným rozpouštědlem laků a barev.
 
Čichači toluenu využívají těkavosti (vypařování) látky, při vdechování výparů toluenu se dostavují narkotické a jiné účinky (viz. níže).
 
 
Projevy
při vdechování toluenu jsou drážděny sliznic očí a dýchacích cest, objevuje se pálení a zarudnutí očí a kašel. Akutní intoxikace parami toluenu vyvolává radostné prožitky (euforie), halucinace, otupělost a další subjektivně příjemné stavy. Při předávkování může snadno dojít k nevolnosti, zvracení, poruše vědomí a smrti. Vzhledem k účinkům na centrální nervový systém může u citlivějších lidí dojít už po jednorázové intoxikaci k rozvoji různých psychiatrických poruch, jako je například schizofrenie.
 
Chronické čichání toluenu má devastující efekt na mozek. Dochází k poruchám osobnosti, narušení emocí, poklesu intelektu a rozvoji nevratné demence. Dlouhodobý čichač toluenu může vykazovat zmatené agresivní chování a může být nebezpečný sobě i okolí – jde o ukázkový případ organického psychosyndromu vyvolaného chemickou sloučeninou. Toluen může vážně poškodit játra i ledviny a patří mezi karcinogenní látky - jeho dlouhodobé zneužívání zvyšuje riziko vzniku řady zhoubných nádorů.
 
 
Léčba
Základem přístupu je psychiatrická léčba závislosti, velkým problémem je nicméně spolupráce pacienta. Velkým problémem je silní psychická závislost a obecně malá motivace k léčbě.


Zdroje
https://scienceblogs.com
https://www.sciencemag.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů