Skip to main content

Chybějící oční čočka

Chybějící oční čočka (odborně afakie) je vážný problém, který se vcelku pochopitelně týká očního lékařství. Bez odborné léčby je afakie spojena s velmi vážným narušením zraku.


Příčiny: Chybění oční čočky může být vrozené, v takovém případě jde ovšem o velmi vzácnou vadu. Častější jsou případy, kdy ke ztrátě oční čočky dojde až během života. Může k tomu dojít například v důsledku úrazu oka, nebo cíleného operačního zákroku.


Projevy: Oko bez čočky je vážně narušené, protože čočka slouží k „zaostřování“ světelných paprsků tak, aby dopadaly na sítnici. Bez čočky se paprsky na sítnici neprotnou, a postižené oko je těžce dalekozraké.


Diagnostika: Afakii lze snadno diagnostikovat pomocí očního vyšetření, které prokáže nepřítomnost čočky.


Léčba: V dřívější době nebylo příliš mnoho účinných metod léčby. Stav se korigoval pomocí speciálních brýlí nebo kontaktních čoček, ale jejich efekt nebyl ani zdaleka ideální. V dnešní době lze provést oční zákrok s implantací umělé čočky, což obvykle vede k uspokojivému výsledku.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů