Skip to main content
 


CHOPN

Termín CHOPN je zkratka, která znamená „chronická obstrukční plicní nemoc“. Jde o chronické onemocnění dolních cest dýchacích, které je způsobeno dlouhodobějšímu kontaktu plicní tkáně se škodlivinami v ovzduší, především s cigaretovým kouřem. Důsledkem je zánětlivý proces, který vede k zužování bronchů, zvýšené sekreci hlenu, a především sníženému provzdušnění průdušek (bronchiální obstrukce). Součástí CHOPN bývá i poškození stěn alveolů a jejich degeneraci za vzniku emfyzému. Více o CHOPN najdete v příslušném textu.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů