Skip to main content

Bradykardie - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Monitorace pacienta – U těžších bradykardií pod 40/min či při bradykardii se oběhovou nestabilitou je vhodné monitorované lůžko, jinak alespoň telemetrický přístroj na standardním oddělení ke sledování TF.

 

2. Vysadit bradykardizující léky – Vhodné je vysadit bradykardizující sloučeniny jako jsou beta-blokátory či některé BKK (zejm. verapamil a diltiazem). Účinek ovšem pochopitelně nebude okamžitý.

 

3. Oxygenoterapie a diuretika – Např. O2 3-4 l/min, Furosemid (Furosemid 20mg 1 amp i.v.)Vhodné u všech pacientů s těžší bradykardií a příznaky akutní levostranné kardiální insuficience

 

4. Atropin – Ke zrychlení TF lze aplikovat Atropin 0.5mg i.v. Nižší dávky se nesmí užít, protože může způsobit paradoxní prohloubení bradykardie. V případě mizivého účinku lze podat opakovaně, a to až do dávky 3mg (tj. cca 6 aplikací).

 

5. Kardiostimulace – V případě neúčinnosti předchozích metod a nestabilitě pacienta je nutné konzultovat staršího lékaře ohledně možnosti dočasné či trvalé kardiostimulace (dle typu pracoviště a konkrétního důvodu bradykardie).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů