Skip to main content
 


Barrettův syndrom

Barrettův syndrom se jinak také označuje jako Barrettův jícen. Jeho podstatou je situace, kdy se sliznice dolní části jícnu začne přeměňovat v jiný typ sliznice, který nacházíme spíše ve střevě (odborně se této postupné změně říká intestinální metaplazie). Jedná se o relativně nebezpečný stav, který je nutno sledovat, a který může přejít v rakovinu jícnu.

 

Příčiny: Příčinou vzniku tohoto stavu je často refluxní choroba jícnu, jejíž častý příznak je pálení žáhy. Je relativně častá, bývá spojena s brániční kýlou a dochází při ní k návratu žaludeční šťávy do dolního úseku jícnu. Sliznice jícnu je kyselým žaludečním obsahem poškozována a to v ní může vyvolat příslušné změny.

 

 

Projevy: Barrettův jícen se sám o sobě neprojevuje, nemocný může pociťovat pálení žáhy a bolesti na hrudi, ale někdy je refluxní choroba bezpříznaková. Problém je, že ve sliznici Barrettova jícnu může dojít k nádorovému bujení a vzniká jedna z forem rakoviny jícnu. Ta se pak projevuje poruchami polykání, někdy bolestí a v případě útlaku dýchacích cest i dušností. V případě rozšíření rakoviny po těle pak klasicky vede k celkové zchátralosti, ztrátě na váze a ke smrti.

 

 

Diagnostika: Diagnózu Barrettova jícnu určí gastroenterolog, který jícen vyšetří endoskopickým přístrojem. Nemocná sliznice se dá poznat prostým okem, je zarudlá a od normální sliznice odlišná. Definitivní potvrzení spočívá až v odebrání drobného vzorku sliznice a jeho histologickém vyšetření, které slizniční změny potvrdí.

 

 

Léčba: Terapie již vzniklého Barrettova jícnu pomocí léků neexistuje, ale jeho další zvětšování může být úspěšně zastaven léky ze skupiny blokátorů protonové pumpy (např. léky Helicid, Omeprazol, Lanzul, Controloc, Nolpaza, PantulEmanera a Rabeprazol), které snižují kyselost žaludeční šťávy. V úvahu přichází i chirurgický zákrok, který lépe oddělí jícen od žaludku a tím sníží riziko vniknutí žaludečních šťáv do jícnu.
 

U pacienta s prokázaným Barrettovým syndromem je nutné dělat pravidelná endoskopická vyšetření s biopsiemi. V případě vysokého rizika rakoviny jícnu lze okrsky Barretova jícnu odstranit endoskopicky (radiofrekvenční ablace, endoskopická resekce).

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů