Skip to main content

Balismus

Balismus je označení pro relativně vzácnou poruchu hybnosti, která se projevuje mimovolními pohyby. Povězme si více o příčinách, projevech a dalších aspektech balismu.

Příčiny: Balismus může vzniknout při poškození některých hlubokých mozkových struktur zodpovědných za řízení a koordinaci pohybů. Mezi možné vyvolávající příčiny patří cévní mozkové příhody, mozkové nádory, úrazy mozku, mozkové záněty a některé formy amyotrofické laterální sklerózy. U jedinců s cukrovkou 2. typu byl vznik balismu pozorován u jedinců nedostatečně léčených s vysokými hladinami cukru v krvi.


Projevy: Balismus lze považovat za specifický podtyp chorey a jeho podstatou jsou mimovolní kroutivé a škubavé pohyby, které mají mnohdy poměrně bizarní vzhled. Pohyby mohou být značně prudké, nepravidelné a náhlé. Pokud se pohyby typické pro balismus objevují pouze na polovině těla, hovoříme o hemibalismu. Podle závažnosti balismu rozlišujeme více jeho forem, některé jsou „jenom“ nepříjemné, jiné prakticky vyřazují dotyčného člověka z běžného života.
 
 
Diagnostika: Balismus bývá diagnostikován neurologem, součástí vyšetřovacího postupu je důkladné neurologické fyzikální vyšetření a případně doplnění zobrazovacích metod na oblast mozku (CT vyšetření, magnetická rezonance). Podezření na infekci centrálního nervového systému je možné odebrat vzorek mozkomíšního moku lumbální punkcí.
 
 
Terapie: Je-li u balismu možno léčit vyvolávající příčinu, je to nejlepší řešení situace. Samotný balismus lze léčit podáváním léků ze skupiny antipsychotik nebo antiepileptik, výsledky jsou nicméně značně individuální. Relativně dobré výsledky mají v řadě případů léky, které potlačují účinky neuromediátoru dopaminu.


Zdroje
http://neurosurgery.ucla.edu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů