Skip to main content
 


Avellisův syndrom

Avellisův syndrom je označení pro neurologickou poruchu, kdy dojde k poškození mozku v oblasti mozkového kmene.

 

Příčiny: Příčinou může být cévní mozková příhoda, útlak dané oblasti mozkovým nádorem, úraz hlavy nebo infekce mozku.


 

Projevy: V oblasti se nachází centra důležitá pro inervaci měkkého patra a hlasivek. Proto dojde k výpadku hybnosti hltanu, měkkého patra a hlasivky na straně poškození. Poškození oblasti má dále za následek narušení vláken vedoucích informace o pohybu a citlivosti mezi mozkem a tělem. Tato vlákna se v různých etážích kříží, a proto dojde k poruše hybnosti a vymizení citlivosti na protilehlé polovině těla (tj. horní končetina, dolní končetina, polovina trupu), než je místo poškození kmene. Výše popsané poruchy se projeví poruchou polykání (dysfagie), poruchou tvorby hlasu (dysfonie) a dále pak obrnou horní a dolní končetiny spolu se ztrátou citlivosti na dotek, chlad a teplo na jedné straně těla.

 

 

Diagnostika: Diagnóza spočívá v pečlivém neurologickém vyšetření včetně použití zobrazovacích metod, jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance mozku.

 

 

Léčba: Léčba závisí na vyvolávající příčině. Je ovšem nutno poznamenat, že již vzniklé poškození lze léčit jen obtížně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů