Skip to main content

Avaskulární nekróza kosti

Avaskulární kostní nekróza znamená odumření části kostní hmoty v důsledku narušení jejího cévního zásobení. Důležité je, že poškození kosti v tomto případě nesouvisí s infekcí.

Příčiny: V řadě případů nemusí být důvod avaskulární nekrózy zřejmý, může se jednat o poškození cévního zásobení kosti různými mechanizmy. Příčinou může být postižení krevních tepen (vaskulitidy, poškození abnormálními krvinkami při srpkovité anemii, vznik krevních sraženin, poškození tepny úlomkem kosti při zlomenině), ozařování blízkých nádorů, dekompresní nemoc a další. Z léků a jiných sloučenin byly případy avaskulární kostní nekrózy popisovány při užívání kortikoidů, po aplikaci chemoterapie a při častém nadměrném pití alkoholu. U určité části jedinců s diagnostikovanou avaskulární nekrózou se příčina nenajde vůbec.


Projevy: Avaskulární nekróza kosti bývá zprvu nenápadná a postižený člověk nemusí být žádní potíže. Postupně se ovšem v daném místě objevuje bolestivost, která narůstá. Je-li postižená oblast kosti v těsné blízkosti některého kloubu, objevuje se bolest s narušením hybnosti v daném kloubu.


Diagnostika: Většina klasických forem avaskulární nekrózy je dobře viditelná na zobrazovacích metodách, jako je klasický rentgen kosti. V případě nejistoty může pomoci magnetická rezonance nebo kostní scintigrafie.


Terapie: Farmakologická léčba může být cílená na léčbu bolesti a kromě toho je snaha řešit příčinu avaskulární nekrózy, je-li známá. Důležité jsou operační ortopedické metody léčby, jejich použití závisí na lokalizaci a rozsahu nekrózy. V případě poškození kloubu lze zvážit náhradu umělým kloubem (typicky v oblasti kyčle), dále se mohou operačně odstranit části narušené kosti s cílem zlepšit lokální prokrvení a novotvorbu krevních cév, nebo odstraněnou kostní tkáň nahradit zdravou kostní tkání z jiné části pacientova těla (tzv. kostní štěp). Terapie (ať už konzervativní, nebo operační) by měla být doprovázena opatrnou rehabilitací.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů