Skip to main content

Atropin

Atropin je lék užívaný zejména v interní a intenzivní medicíně a kromě toho i v očním lékařství. Účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina atropin.
 
Princip: Atropin je účinné parasympatolytikum, to znamená, že blokuje účinky parasympatického autonomního nervového systému díky blokování receptorů pro acetylcholin. Dochází například k uvolnění hladkého svalstva, zrychlení srdeční akce a snížení sekrece potních žláz.
 
 
Využití: Atropin lze použít při otravě inhibitory acetylcholinesterázy, u otravy organofosfáty a při bradykardii (např. otrava digoxinem, předávkování beta-blokátory, pomalá fibrilace síní a další). U přítomné bradykardie lze Atropin podávat i v rámci resuscitace.
 
V očním lékařství se může atropin v podobě kapek podávat v diagnostice a léčbě řady očních onemocnění (záněty rohovky, záněty cévnatky, vředy rohovky, některé formy šilhavosti, apod.). V této indikaci je důležitý vliv Atropinu na rozšíření zornice.
 
 
Podávání: Atropin používaný v interním lékařství se vyrábí v podobě roztoku k injekčnímu podání. Přípravek může být podán podkožně, nitrosvalově nebo nitrožilně, jednotlivá dávka u dospělého člověka bývá dle situace 0,5-1 miligramů. Atropin v podobě kapek užívaný v očním lékařství se aplikuje v dávce 1 kapka 3x denně do oka.
 
 
Nevýhody: Atropin může způsobit řadu vedlejších příznaků, i když při dodržení doporučených dávek nebývají vážné. Při injekční aplikaci se může objevit sucho v ústech, rozšíření zornic (rozmazané vidění), bušení srdce, poruchy odtoku moči, zácpa a bolesti hlavy. Atropin aplikovaný v podobě kapek do oka má menší riziko těchto nežádoucích reakcí, ale je vyšší riziko vzniku zeleného zákalu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů