Skip to main content
 


Atropin

Atropin je lék užívaný zejména v interní a intenzivní medicíně a kromě toho i v očním lékařství. Účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina atropin.
 
Princip: Atropin je účinné parasympatolytikum, to znamená, že blokuje účinky parasympatického autonomního nervového systému díky blokování receptorů pro acetylcholin. Dochází například k uvolnění hladkého svalstva, zrychlení srdeční akce a snížení sekrece potních žláz.
 
 
Využití: Atropin lze použít při otravě inhibitory acetylcholinesterázy, u otravy organofosfáty a při bradykardii (např. otrava digoxinem, předávkování beta-blokátory, pomalá fibrilace síní a další). U přítomné bradykardie lze Atropin podávat i v rámci resuscitace.
 
V očním lékařství se může atropin v podobě kapek podávat v diagnostice a léčbě řady očních onemocnění (záněty rohovky, záněty cévnatky, vředy rohovky, některé formy šilhavosti, apod.). V této indikaci je důležitý vliv Atropinu na rozšíření zornice.
 
 
Podávání: Atropin používaný v interním lékařství se vyrábí v podobě roztoku k injekčnímu podání. Přípravek může být podán podkožně, nitrosvalově nebo nitrožilně, jednotlivá dávka u dospělého člověka bývá dle situace 0,5-1 miligramů. Atropin v podobě kapek užívaný v očním lékařství se aplikuje v dávce 1 kapka 3x denně do oka.
 
 
Nevýhody: Atropin může způsobit řadu vedlejších příznaků, i když při dodržení doporučených dávek nebývají vážné. Při injekční aplikaci se může objevit sucho v ústech, rozšíření zornic (rozmazané vidění), bušení srdce, poruchy odtoku moči, zácpa a bolesti hlavy. Atropin aplikovaný v podobě kapek do oka má menší riziko těchto nežádoucích reakcí, ale je vyšší riziko vzniku zeleného zákalu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů