Skip to main content
 

Atrioventrikulární nodální reentry tachykardie - AVNRT

Kostrbatý a složitý název atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT) je označení pro relativně častou poruchu rytmu (arytmii), která může být u mladého člověka důvodem opakovaného bušení srdce.
 
Příčiny
Přesná příčina vzniku této poruchy rytmu není jasná, i když se předpokládá zvýšená konzumace kofeinu, stres a zvýšená funkce štítné žlázy. Porucha vzniku v tzv. AV uzlu, což je část srdce, kde mohou elektrické vzruchy ze síní přecházet na komory. Všude jinde jsou síně a komory elektricky izolované. Při AVNRT se šířící se vzruch v AV uzlu zacyklí, rychle krouží dokola a vystřeluje s velkou frekvencí do komor, čímž způsobuje jejich rychlé stahy.
 
 
Projevy
Rychlé stahy srdečních komor jsou obvykle vnímány jako nepříjemné bušení srdce, které může být doprovázené pocity dušnosti nebo epizodami bezvědomí. U  atrioventrikulární nodální reentry tachykardie jde typicky o záchvaty, které samy přecházejí do normálního rytmu, nebo degenerují v jinou poruchu rytmu (např. fibrilaci síní). Pokud by AVNRT trvala delší dobu, může zhoršit srdeční funkci a způsobit příznaky srdečního selhání.
 
 
Diagnostika
Základem diagnostiky je EKG*, na kterém najdeme sice pravidelnou, ale velmi rychlou srdeční akci s tepovou frekvencí kolem 150 za minutu. Pokud je porucha jen chvilková, je vyšší šance zachytit ji pomocí EKG holteru. Z celkového hlediska bychom měli provést i echokardiografické vyšetření srdce a vyšetření hladiny hormonů štítné žlázy v krvi, abychom vyloučili její zvýšenou funkci. Člověk po záchvatu AVNRT může mít provedeno elektrofyziologické vyšetření srdce, které může pomoci v potvrzení arytmie.
 
* Přesnější informace o podobě AVNRT na EKG najdete zde.
 
 
Léčba
V akutní fázi lze provést podráždění bloudivého nervu (tzv. vagové manévry), které mohou pomoci. Znamená to buď masáž nervové pleteně na krku, která je v blízkosti krční tepny (karotický sinus), nebo dřepnutí si a jakoby zatlačení na stolici. Pokud vagové manévry nezaberou, podávají se některá antiarytmika (adenosin, beta-blokátory), která mohou nastolit normální rytmus, a v případě nutnosti může být provedena elektrická kardioverze. Moderním způsobem terapie je tzv. katetrizační ablace srdce, která se nicméně provádí jen na vyšších kardiologických pracovištích.
 
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám tento web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo nárazovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů