Skip to main content
 


Atriance

Atriance je lék využívaný v hematologii k terapii některých krevních zhoubných onemocnění. Účinná látka preparátu je sloučenina nelarabin.

Princip: Nelarabin je účinné cytostatikum. Patří mezi antimetabolity, po vstupu do nádorových lymfocytů se zabudovává do jejich DNA, narušuje její syntézu a tím vyvolává buněčnou smrt nádorových buněk.


Využití: Atriance se využívá zejména v terapii akutní lymfatické leukémie z T lymfocytů a některých lymfomů (lymfoblastický lymfom z T-lymfocytů). Atriance se podává spíše v situacích, kdy standardní chemoterapie nemá dostatečný efekt.


Podávání: Atriance se vyrábí jako roztok určený k nitrožilnímu podání. Dávkování je přísně individuální, léčba spadá do kompetence zkušeného hematologa a bez jeho doporučení nesmí být lék aplikován.


Nevýhody: Atriance může mít mnoho nežádoucích účinků, vyskytovat se mohou trávicí obtíže, bolesti hlavy, horečky, otoky tkání a alergické reakce. Nejzávažnějším problémem je potenciální poškození nervové tkáně (neurotoxicita), které se může projevovat změnami nálad, poruchami vědomí, svalovou slabostí a ochrnutím určitých svalových skupin, poruchami citlivosti a příznaky polyneuropatie.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů