Skip to main content

Antituberkulotika

Antituberkulotika představují poměrně specifickou skupinu léčiv, které prokázaly efekt proti původci tuberkulózy, což je bakterie známá jako mykobakterium tuberkulosis. Do skupiny těchto léků patří některá antibiotika a chemoterapeutika (myšleno v tomto smyslu jako chemické sloučeniny nezařaditelné do jiných lékových skupin, nikoliv ve smyslu chemoterapie proti rakovině).

Antituberkulotika se tedy používají v léčbě tuberkulózy, jsou efektivní proti většině jejích forem. Nicméně je nutné si uvědomit několik nepříjemných věcí. Mykobakterie jsou velmi odolné, terapie proto musí být dlouhodobá (obvykle 6 měsíců a více) a navíc bývá často nutné antituberkulotika kombinovat. Nepříjemné je to z důvodu častých vedlejších účinků, které mohou jednotlivé preparáty mít.

Velkým problémem je i narůstající odolnost (rezistence) mykobakterií proti antituberkulotikům. Rizikem vzniku rezistence je nedostatečná spolupráce některých pacientů v léčbě, neužívání léků, nebo předčasné ukončení léčby.


Účinné sloučeniny

Isoniazid – Isoniazid je látka chemicky vycházející z kyseliny isonikotinové. Na mykobakterie má dobrý účinek a v případě tuberkulózy jde o lék první volby. Podává se denně ve formě tablet. Nevýhodou jsou časté nežádoucí účinky, které zahrnují poškození jater se zvýšením jaterních testů, poškození nervů za rozvoje polyneuropatie a vznik alergických reakcí. Isoniazid se nachází např. v léku Nidrazid.

Rifampicin – Rifampicin patří mezi antibiotika, kromě tuberkulózy se nicméně moc nevyužívá, v léčbě TBC patří mezi léky první volby. Podává se denně ve formě tablet. Může způsobovat bolesti hlavy a trávicí obtíže, jeho vedlejší účinky jsou však výrazně nižší než u Isoniazidu. Rifampicin se nachází např. v léku Benemicin.

Pyrazinamid – Jedná se o sloučeninu, která poměrně spolehlivě zabíjí mykobakterie a dobře proniká do tělesných tkání, nicméně má řadu vedlejších účinků jako je poškození jater a narušení metabolizmu kyseliny močové s vyšším rizikem dnavých záchvatů.

Streptomycin – Toto antibiotikum se řadí do skupiny aminoglykosidů. V léčbě tuberkulózy nepatří mezi léky první volby kvůli relativně silnému toxickému účinku na ledviny (nefrotoxicita) a sluchové ústrojí (ototoxicita).

Etambutol – Etambutol je také antituberkulotikum druhé volby. Mykobakterie přímo nezabíjí, ale blokuje jejich množení. Velmi závažným vedlejším účinkem preparátu je vznik zánětu optického nervu s rizikem poruchy zraku.

Další sloučeniny – Za určitých okolností se mohou v léčbě TBC podávat i některé jiné látky, například antibiotika jako je ciprofloxacin, amikacin, nebo kapreomycin. Nasazovány jsou však spíše tam, kde látky zmíněné výše nemají dostatečný efekt, nebo je nelze použít.


Zdroje
https://www.tbfacts.org
https://www.niaid.nih.gov
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů