Skip to main content

Akutní pankreatitida - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

Ransonova kritéria tíže akutní pankreatitidy:

 

 

Biliární pankretitida

Ostatní pankreatitidy

Při přijetí:

 

 

věk

nad 70

nad 55

leukocytóza

nad 18 000 / ul

nad 16 000 / ul

glykémie

nad 12 mmol/l

nad mmol/l

LD

nad 6.64 ukat/l

nad 5.81 ukat/l

AST

nad 4.17 ukat/l

nad 4.17 ukat/l

0-48 hodin po přijetí:

 

 

pokles hematokritu

o více než 10%

o více než 10%

vzestup urey

o více než 0.4 mmol/l

o více než 1 mmol/l

nekorigované Ca

pod 2 mmol/l

pod 2 mmol/l

arteriální pO2

 

 

deficit bází

více než 5 mmol/l

více než 4 mmol/l

retence tekutin

nad 4 litry

nad 6 litrů

   

Hodnotíme opakovaně kdykoliv během prvních dvou dnů a dosáhne-li skóre 3 a více, pak se jedná s vysokou pravděpodobností o rozvíjející se těžkou pankreatitidu.

 

 

1. Celková opatření – Hospitalizace, u klinicky závažnějšího stavu na monitorované lůžko s pravidelnou monitorací vnitřního prostředí, TK, pulzu. Kontrolovat CRP, renální parametry a mineralogram.

 

2. Výživa – Úvodem nic per os, event. zavést nasogastrickou sondu s enterální výživou. U pankreatitid s mírným průběhem a výrazným zlepšováním klinického stavu se doporučuje časná výživa per os. Klasicky dieta NPO (nic per os), poté O-S (tekutiny), poté 4-S (velmi výrazné omezení tuků) a nakonec ponechat pacienta na dietě 4 (dieta s omezením tuků).

 

3. Parenterální rehydratace – Infuzní terapie 2 a více litrů i.v. / den dle tíže stavu, udržet cévní volum, výjimkou u těžkých stavů není ani 5-10 litrů tekutin denně

 

4. Antibiotika – Jejich podávání u akutní pankreatitidy není automaticky indikováno, nicméně není chybou. Poměrně často podáváme fluorchinolony (např. Ciphin 200mg i.v. á 12 hod).

 

5. Analgetika – Při výrazných bolestech, např. pethidin (Dolsin 50-100mg s.. á 8hod)

 

6. Prevence TEN – Lze podávat profylaktické dávky LMWH (např. Fraxiparine 0.3 ml s.c. á 24hod)

 

7. Antisekreční terapie – U těžce probíhající pankreatitidy, nejlépe parenterálně (např. Omeprazol 40mg i.v. 2x denně, či kontinuálně Omeprazol 40mg 5 amp do 50ml i.v. kontinuálně po 24 hod rychlostí 2.2ml / hod). U lehké pankreatitidy stačí per os, např. Omeprazol 20 mg tbl 1-0-1.

 

8. Pankreatické enzymy - Po zlepšení stavu a zahájení výživy per os, např. Pangrol 20,000 j. 1-1-1 s jidlem.

 

9. ERCP – Provést časně u akutní pankreatitidy biliární etiologie, součástí ERCP papilosfinkterotomie a extrakce konkrementů

 

10. Chirurgická intervence – V případě komplikací, ideálně v případě infikované nekrózy a abscesů

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů