Skip to main content
 


95 Ost Interakce léků a potravin

Vzájemné interakce léků a potravin včetně alkoholu a kouření samozřejmě existují, naštěstí v běžné praxi u lucidně uvažujících pacientů se většině z nich dokážeme vyhnout.

Podobně jako u interakcí lék-lék (viz. otázka 94 Ost) i zde platí, že interakce léku a potraviny se může dít na podkladě farmakodynamiky (změny účinku léku na příslušných receptorech) a farmakokinetiky (vliv na absorpci, distribuci, metabolizmus a eliminaci účinné sloučeniny). Z hlediska farmakokinetiky je zejména důležitý vliv potravin na cytochromy, což může výrazně ovlivnit rychlost metabolizace léku.


Grapefruit
Grapefruit (a méně i ostatní citrusy) patří mezi inhibitory cytochromů p450 a z toho důvodu zvyšují účinek celé řady léčiv. Snadno pak může dojít k předávkování a vzniku vedlejších účinků. Grepy včetně grepové šťávy je prostě při užívání více farmak lepší vůbec nepožívat. Riziková je především kombinace se simvastatinem, blokátory kalciových kanálů a anxiolytiky.


Třezalka
U třezalky tečkované je poněkud opačný problém než u grapefruitu. Třezalka indukuje cytochromy p450 a tím zrychluje metabolizaci řady léčiv s poklesem jejich účinku. Poměrně silný je tento efekt u hormonální antikoncepce, kterou může třezalka zcela vyřadit.


Mléko
Mléko vadí zejména u tetracyklinových antibiotik, kde působí farmakokinetické problémy. Účinná látka se vlivem mléka vysráží a nevstřebá do organizmu.


Potraviny obsahující vitamin K
Jde především o zelenou zeleninu. Vitamin K je antidotem warfarinu, a proto dochází při zvýšeném přísunu vitaminu K k narušení efektu warfarinu a poklesu INR.


Potraviny obsahující tyramin
Do této skupiny patří především zrající sýry, víno, ořechy a avokádo. Tyto potraviny jsou nebezpečné při podávání inhibitorů MAO enzymu (typ antidepresiva), protože může dojít k hypertenzní krizi.


Alkohol
Alkohol poměrně výrazně zhoršuje toxické účinky paracetamolu na jaterní tkáň a snižuje dávku nutnou k vyvolání akutního jaterního selhání. Dále je alkohol nevhodný do kombinace s léky ovlivňujícími CNS. Problémem je zejména kombinace s hypnotiky a opioidy, která může vyústit ve vážnou poruchu vědomí s poruchou aktivity dechového centra. Chronická kombinace alkoholu s NSA zvyšuje riziko vzniku gastroduodenálních vředů. Nesmíme zapomenout na hypoglykemizující účinek alkoholu potencovaný inzulinem, nebo PADy.

Pozn: Kombinace alkoholu a většiny antibiotik kupodivu příliš nevadí, ale v některých případech může vlivem některých ATB dojít k útlumu odbourávání acetaldehydu s následnou nevolností a bolestí hlavy.


Kofein
V praxi neexistuje příliš významných interakcí, u kterých bychom pacienta varovali. Stimulační efekt kofeinu se zcela jistě může neblaze kombinovat s účinkem pseudoefedrinu, efedrinu a teofylinu, očekával bych neklid, třes, nespavost a palpitace.


Nikotin
Nikotin a další složky cigaretového kouře zvyšují aktivitu cytochromů p450, a proto snižují efekt některých léků (např. se snižuje efekt teofylinu, beta-blokátorů a warfarinu).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů