Skip to main content
 


93 Int Maligni lymfogranulom - morbus Hodgkin

Hodgkinův lymfom je specifický typ hematologického nádoru řadícího se do skupiny lymfomů. Jsou pro něj charakteristické výrazné doprovodné příznaky a poměrně příznivá prognóza.

Příčiny: Příčiny Hodgkinova lymfomu jsou nejasné, předpokládá se mutace v některém z B-lymfocytů vlivem kombinace vnitřních a zevních faktorů. Nejčastější výskyt je mezi 20-30. rokem života.


Projevy: Hodgkinův lymfom se projevuje zejména nebolestivou lymfadenomegalií (krční, axilární, inguinální a nadklíčkové uzliny) a příznaky generalizovaného onemocnění (slabost, únava, úbytek na váze, noční pocení). Stav se může komplikovat vznikem výpotků v tělesných dutinách (dušnost při pleurálním výpotku aj.).


Diagnostika: Důležité je vyšetření pacienta pohmatem, kdy pátráme po nebolestivé lymfadenopatii (zejména krk, axily, nadklíčky a třísla) a hepatosplenomegalii, přesnější informace o rozsahu choroby nám dá UZ, případně CT vyšetření. Krevní náběry nebývají výrazně patologické - bývá sice zvýšená hodnota LD, ale KO bývá bez zásadní patologie. Diagnóza vyžaduje získat vzorek tkáně postižené nádorovým procesem s jeho histologickým vyšetřením. Obvykle jde o některou z postižených uzlin, kterou se podaří lokalizovat a exstirpovat. Ve vzorku se nachází lymfocytární infiltrát s charakteristickou přítomností tzv. RS buněk (Sternberg-Reedové buňky).


Léčba: Základem léčby jsou kombinované chemoterapeutické režimy, které mají vysokou efektivitu. V některých případech mohou být kombinovány s RT a jako novější léčebná modalita se podávají některé formy biologické terapie. U některých relabujících forem lze při selhávání běžných CHT schémat zvážit transplantaci kostní dřeně.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů