Skip to main content
 


82 Ost Fyzioterapie

Fyzioterapie patří mezi základy léčebné rehabilitace a můžeme ji definovat jako prevenci, diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu.

Do fyzioterapie řadíme:
a) postupy léčebné tělesné výchovy – opakovaná cvičení pod odborným dohledem
b) postupy fyzikální terapie – mechanoterapie, elektroléčba, terapeutický UZ, magnetoterapie aj.
c) metody lázeňské péče (balneoterapie) – využití přírodních léčivých zdrojů
 


Indikace


1. Bolestivé syndromy – Jde o jednu z nejčastějších indikací fyzioterapie, obvykle jde o funkční i strukturální vertebrogenní poruchy. Cílem je jak snížení bolestivosti, tak naučení správných pohybových vzorců jako prevence recidivy obtíží.
2. Stavy po CMP – Fyzioterapie je součástí komplexní rehabilitační péče. Cílem je zlepšení narušené hybnosti, redukce trvalých následků, prevence kontraktur a zlepšení soběstačnosti.
3. Poúrazové a pooperační stavy – Zpočátku se provádí dechová rehabilitace a polohování, následně i pasivní a posléze aktivní cvičení.
4. Vertiginózní stavy – Fyzioterapeutický přístup je individuální a závisí na tom, zda jde o centrální nebo periferní vertigo.
5. Nervosvalová onemocnění – Rehabilitace slouží zejména k udržení svalové síly a k prevenci kontraktur.

V ambulanci praktického lékaře indikujeme fyzioterapii zejména při funkčních onemocněních pohybového aparátu projevující se bolestivými stavy (nejčastěji bolesti zad a bolesti končetin). V zásadě máme dvě možnosti – buď žádáme o vyšetření rehabilitačním lékařem pomocí klasické „žádanky K“, nebo žádáme o konkrétní metodu fyzioterapie pomocí „FT žádanky“. V prvním případě je pacient vyšetřen RHB lékařem a ten stanoví individuální léčebný postup, v druhém případě již fyzioterapeut vede konkrétní léčbu dle naší indikace.

 

Individuální (léčebná) tělesná výchova

Individuální léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří významnou část práce fyzioterapeuta a je prováděna na základě indikace lékaře (FT žádanka). Součástí LTV je vstupní vyšetření fyzioterapeutem a následné vytvoření individuálního léčebného plánu s cílem úpravy funkčních poruch organizmu s důrazem na muskuloskeletální aparát (nevhodné pohybové vzorce, svalová nerovnováha, stavy po úrazech aj.).

Metody léčebné tělesné výchovy zahrnují opakované cvičení aktivních i pasivních pohybů, dechová cvičení, cvičení s pomůckami a kondiční cvičení. Součástí LTV se mohou stát i výše zmíněné fyzikální metody (např. elektroléčba).

Typy LTV

Individuální LTV – Zahrnuje v sobě zejména kondiční metody s cvičením na zvýšení rozsahu pohybu a svalové síly. Specifickou formou je individuální LTV na přístrojích (rotoped, posilovací stroje aj.).

Skupinová LTV – Zahrnuje cvičení se skupinou stejně, nebo podobně postižených pacientů. Specifickým podtypem jsou skupinová cvičení v bazénu (nadlehčení těla, působení vody na povrchové mechanoreceptory těla).

LTV na neurofyziologickém podkladě – Metody této složitější LTV pracují se vzájemnou aktivací svalových skupin a ze vztahů mezi nervovým a muskuloskeletálním systémem. Techniky LTV na neurofyziologickém podkladě vychází z psychomotorického vývoje a zahrnují např. Vojtovu metodu, Bobath koncept a další.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů