Toxoplazmóza je rozšířené infekční onemocnění způsobené prvokem Toxoplasma gondii. Předpokládá se vysoká promořenost populace, což je podporováno vysokým podílem asymptomatických případů.


Příčiny: Toxoplasma gondii je intracelulární parazit s komplikovanějším životním cyklem. Důležitým mezihostitelem je kočka, která se nakazí ze syrového masa. V těle kočky se parazit vyvíjí a jeho cysty jsou vylučovány stolicí. K nákaze člověka dochází kontaminovanými potravinami, nebo tekutinami. V trávicím traktu člověka parazité napadnou buňky střevní sliznice a následně se lymfatickým systémem šíří po organizmu.


Projevy: U jinak zdravých jedinců je infekce většinou zcela bezpříznaková, někdy se objeví krční lymfadenomegalie, horečka, bolesti svalů a kloubů a noční pocení. Po odeznění akutní fáze (je-li přítomna) zůstávají parazité v organizmu a mohou se reaktivovat při imunosupresi. Latentní toxoplazmóza může způsobit určité změny osobnosti, prodlužovat reakční dobu, zvyšovat agresivitu chování a touhu po sexuální aktivitě. Předpokládá se i určitý vliv chronické infekce na rozvoj psychiatrických onemocnění.

U imunosuprimovaných se kromě lymfadenomegalie, horečky a dalších příznaků akutně probíhající infekce mohou objevit projevy poškození jednotlivých orgánů (meningitida, pneumonie a myokarditida). V těchto případech je infekce nebezpečná a má relativně vysokou úmrtnost.

Nebezpečná je toxoplazmóza v těhotenství, kdy může přejít na plod. Riziko nákazy roste s pokročilostí těhotenství, ale na druhou stranu se snižuje riziko vzniku vážných příznaků. Kongenitální toxoplazmóza se projevuje tzv. Sabinovou trias (chorioretinitida při oční formě toxoplazmózy, křeče a hydrocefalus).


Diagnostika: Diagnózu lze stanovit mikrobiologicky kultivací prvoků z krve nebo jiných tělesných tekutin, popřípadě je možné určit diagnózu sérologicky.


Léčba: Drtivou většinu případů (asymptomatické i uzlinové formy) u jedinců s normální funkcí imunity není nutné léčit. Léčba je indikována u těhotných, u vrozených forem do 5 let věku, u imunodeficitu a u oční formy toxoplazmózy. Obvykle se podává kombinace pyrimetaminu a sulfadiazinu, jako doplněk se podává kyselina listová (prevence narušení krvetvorby pyrimetaminem). Speciálně u mozkové formy dochází bez terapie až ke 100% úmrtnosti.

Terapie sama o sobě nevede k eradikaci infekce. Cílem je dostat akutní infekci do latentní formy a u imunokompromitovaných pak profylakticky podávat menší dávky léků k zabránění reaktivace toxoplazmózy.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů