Skip to main content
 


79 Ost Kožní nádory

Kožní nádory tvoří pestrou skupinu onemocnění, rozdělit je můžeme na benigní a maligní. Klinicky nejvýznamnější jsou pochopitelně bazaliom a melanom.
 


Benigní tumory


Senilní veruka
Typicky vznikají u jedinců vyššího věku, mají vzhled hyperpigmentovaných bradavičnatých lehce prominujících útvarů. Odstraňují se chirurgicky, nebo kryoterapií.

Dermatofibrom
Vznikají po drobném poranění kůže. Jde o tuhé nebolestivé papulky, které mají barvu kůže. Nejsou nebezpečné, lze je chirurgicky odstranit.

Lipom
Lipomy vznikají z tukové tkáně, mají podobu podkožních měkkých nebolestivých ložisek. V případě nejasností je možné UZ potvrzení diagnózy, terapie je chirurgická, pokud způsobují kosmetické obtíže.

Hemangiom
Jde o zarudlé ohraničené ložisko tvořené krevními cévami. Dětské formy mohou být poměrně rozsáhlé, ve vyšším věku vznikají spíše menší ložiska. Hemangiomy mohou spontánně regredovat.
 


Maligní tumory


Bazaliom
Bazaliom patří mezi semimaligní nádory. Lokálně roste invazivně a destruuje okolní tkáně, netvoří však téměř nikdy metastázy. Typicky se objevuje u jedinců vyššího věku na částech těla vystavovaných slunečnímu záření, typicky na obličeji. Bazaliom má podobu rostoucího ložiska, které může být hyperpigmentované a povrchově exulcerované. Terapie je chirurgická, při inkompletní resekci dochází k častým recidivám.

Spinaliom
Je maligní tumor vycházející z keratinocytů. Rizikovým faktorem je sluneční záření, infekce HPN virem a imunosuprese. Spinaliomy mají podobu tuhých ložisek, která se zvětšují a jejich povrch může exulcerovat. Často metastazuje do lokálních lymfatických uzlin. Základem terapie je chirurgická excize.

Melanom
Melanom je nebezpečný maligní tumor kůže s nevyzpytatelným chováním, který je schopen tvořit časné i pozdní metastázy. Tumor vychází z pigmentových melanocytů, jasným rizikovým faktorem je sluneční záření, genetické faktory a imunosuprese. Melanomy mohou vznikat nejen na kůži, ale i v oční duhovce, v oblasti mozkových plen, pod nehty a na sliznicích (např. oblast konečníku). Melanomy mají podobu pigmentových nevů, které jsou nicméně nepravidelné, asymetricky zbarvené, krvácející, nebo prominující. Některé formy melanomů bývají depigmentované, což zhoršuje prognózu. Z klinického pohledu rozdělujeme melanomy na superficiálně se šířící, nodulární, akrolentiginózní (pod nehty) a amelanotický (bez pigmentu).

Prognosticky je velmi významná hloubka pronikání dle Breslowa, při hloubce nad 1 mm je vysoké riziko vzniku metastáz. Základem terapie je chirurgická resekce s lemem zdravé tkáně a případně i lokalizace a odstranění sentinelové uzliny. Při jejím napadení se provádí exenterace lokálních uzlin. Pacienti jsou následně pravidelně dispenzarizováni.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů