Skip to main content
 


79 Int Infekční mononukleóza

Infekční mononukleóza patří v ČR mezi poměrně běžná infekční onemocnění, nejčastější výskyt je pozorován v období dospívání.

Příčiny: Infekční mononukleóza je způsobena infekcí virem EBV. Virus se poměrně snadno přenáší slinami (nemoc z líbání). Existuje i tzv. syndrom infekční mononukleózy, který je vyvolán CMV nebo adenoviry.


Projevy: Onemocnění má inkubační dobu 1-4 týdny. Po této době se objeví příznaky odpovídající akutní tonsilitidě (dysfagie, odynofagie, povlaky zvětšených mandlí), která bývá doprovázena výraznou únavou. Virus způsobuje akutní hepatitidu s hepatomegalií a bolestmi v v pravém boku a také splenomegalii. U řady nemocných se objevuje krční lymfadenomegalie.

Po vymizení příznaků přetrvává ještě týdny až měsíce únava. Virus perzistuje v organizmu v latentní formě a při oslabení se může reaktivovat. Reaktivace bývá asymptomatická, ale dotyčný jedinec se může stát dočasně bacilonosičem a šířit nákazu.


Diagnostika: Důležitá je anamnéza a fyzikální vyšetření (bolest v krku, hepatosplenomegalie, krční lymfadenomegalie). V krevních náběrech najdeme elevaci JT, v krevním obraze leukocytózu (především lymfocytózu a monocytózu). Definitivní potvrzení infekce je možné sérologicky.


Komplikace: Závažnou komplikací je meningitida, meningoencefalitida, pneumonie a ruptura zvětšené sleziny.


Léčba: Terapie je pouze symptomatická. Lze podávat analgetika při bolestech v krku a hepatoprotektiva. Po dobu elevace JT se doporučuje dodržování diety s vyloučením tučné stravy a alkoholu. Onemocnění nereaguje na podávání antibiotik, při podání aminopenicilinů se objeví kožní exantém. Onemocnění podléhá hlášení.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů