Skip to main content
 


76 Int Enterotoxikózy

Pojem enterotoxikóza je infektologický pojem, který znamená postižení střeva vlivem některého bakteriálního toxinu. Obvyklým mechanizmem je požití tohoto toxinu v potravě, dominujícím příznakem otravy je akutní dyspepsie.

Rozeznáváme tři základní enterotoxikózy:
1. Otrava stafylokokovým enterotoxinem
2. Otrava toxiny bacillus cereus
3. Otrava toxinem clostridium perfringens A


1. Otrava stafylokokovým toxinem
Jedná se o nejčastější akutní otravu bakteriálním toxinem v ČR. Původcem enterotoxinu je stafylokokus aureus, enterotoxin je termostabilní a při úpravě jídla se neinaktivuje. Inkubační doba je krátká, maximálně jde o několik hodin, pak se rozvinou akutní trávicí obtíže se zvracením, bolestmi břicha a průjmy. Horečka nebývá přítomna. Příznaky většinou odeznívají do 24 hodin. Terapie je symptomatická (hydratace).

2. Otrava toxiny bacillus cereus
Bacillus cereus často kontaminuje potraviny, zejména těstoviny a rýži. Bacillus cereus produkuje dva základní toxiny – emetický a průjmový. Emetický toxin je termostabilní, obtíže se objevují již za 1-6 hodin po jeho požití a dominuje jim zvracení. Průjmový toxin je termolabilní a tepelná úprava ho inaktivuje. Není-li však tepelná úprava dostatečná, některé bakterie se mohou dostat do střeva, pomnožit se a toxin začít produkovat. Příznaky se objevují až za 16 hodin po požití dominují jim vodnaté průjmy. Příznaky u obou toxinů poměrně rychle vymizí, základem je dostatečná hydratace. Závažné komplikace může bacillus cereus způsobit u imunokompromitovaných jedinců.

3. Otrava toxinem clostridium perfringens A
Onemocnění je vyvoláno termolabilním toxinem, k jehož požití nejčastěji dochází při požití nedostatečně tepelně upravených masných výrobků. Nejčastějšími příznaky jsou bolesti břicha a průjem, horečka je opět spíše neobvyklá. Základem terapie je hydratace.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů