Skip to main content
 


75 Int Salmonelózy

Salmonelózy jsou skupinou poměrně častých infekčních onemocnění. V České republice je nejčastější střevní infekce vyvolaná bakterií salmonella enteritidis, celosvětově je i významný výskyt břišního tyfu (salmonella typhi) a paratyfů (samonella paratyphi).

 

Salmonelová enteritida

Salmonelová enteritida je v ČR poměrně častá alimentární nákaza, kterému dominují střevní příznaky.

Příčiny: Onemocnění je způsobeno salmonellou enteritidis. Zdrojem bakterie je zvíře, k přenosu na člověka dochází kontaminovanými potravinami (vajíčka, majonézy, zmrzlina, maso), případně kontaminovaným kuchyňským náčiním (nože, prkénka).

Projevy: Inkubační doba je 12-48 hodin. Salmonelóza má podobu akutní dyspepsie s horečkou, bolestmi břicha, zvracením a především zelenými průjmy. Velmi těžký průběh může být u imunokompromitovaných jedinců, kde se může rozvinout i septický stav s multiorgánovým selháním.

Diagnostika: Důležité jsou klinické příznaky, zejména informace o zelené barvě stolice. Diagnózu lze potvrdit kultivačním vyšetřením stolice.

Léčba: Ve většině případů postačuje prostá hydratace a symptomatická terapie. Antibiotika se obvykle nepodávají, místo nich dáváme přednost střevním dezinficienciím. U těžkých případů u dospělých se podávají fluorchinolonová antibiotika.

 

Břišní tyfus

Břišní tyfus je závažné infekční onemocnění, které se již v ČR nevyskytuje, celosvětově je však stále rozšířen v rozvojových státech J Ameriky, Afriky a JV Asie.

Příčiny: Břišní tyfus je vyvolán gramnegativní bakterií salmonella typhi. Zdrojem infekce je nakažený člověk, infekce se šíří kontaminovanou vodou nebo potravinami. U řady lidí se rozvine bacilonosičství, kdy se příznaky neprojevují, ale bakterie se z jeho těla vylučuje do okolí.

Projevy: Příznaky břišního tyfu se projevují do několika týdnů po nákaze. Základním příznakem jsou silné bolesti hlavy („hlavnička“), horečka a akutní trávicí obtíže s bolestmi břicha a zvracením. Často se objevuje mesenteriální lymfadenitida. Nepříjemnou komplikací je akutní tyfová cholecystitida, která může způsobit perforaci žlučníku a-nebo vznik zmíněného bacilonosičství.

Prevence: Základem prevence jsou hygienická opatření, kdy se snažíme zabránit šíření bakterie kontaminovanými potravinami a vodou. U bacilonosičů je někdy nutné odstranit žlučník, ve kterém bakterie přežívá. U cestovatelů je možné očkování, jedna dávka vakcíny ochrání až na 3 roky.

Diagnostika: Salmonela typhi může být kultivována z hemokultury a izolována z krve, nebo z moči.

Léčba: Kromě symptomatické terapie (antipyretika, analgetika, hydratace) je hlavní metodou léčby podávání antibiotik, léky první volby jsou fluorchinolony. Břišní tyfus je jednou z mála indikací, u nichž je oprávněné použití chloramfenikolu. U bacilonosičů může být indikována cholecystektomie.

 

Paratyfus

Paratyfy jsou skupinou infekčních onemocnění vyvolaných bakterií salmonella paratyphi. Celkově rozlišujeme tři typy paratyfů – A, B a C.

Paratyfus A se vyskytuje zejména v J Americe, Africe a JV Asii. Příznaky se podobají klasickému břišnímu tyfu, nicméně nástup je prudší a symptomy méně dramatické. Prevencí jsou hygienická opatření, případně očkování. Lékem volby je azitromycin.

Paratyfus B se vyskytuje v Evropě, příznaky jsou podobné břišnímu tyfu a choroba dobře reaguje na chloramfenikol.

Paratyfus C se vyskytuje na Dálném Východě, projevuje se septickým stavem, bakterie se šíří po organizmu a vytváří metastatické abscesy. Účinným antibiotikem je opět chloramfenikol.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů