Skip to main content
 


74 Int Břišní tyfus a paratyfy

Břišní tyfus

Břišní tyfus je závažné infekční onemocnění, které se již v ČR nevyskytuje, celosvětově je však stále rozšířen v rozvojových státech J Ameriky, Afriky a JV Asie.


Příčiny: Břišní tyfus je vyvolán gramnegativní bakterií salmonella typhi. Zdrojem infekce je nakažený člověk, infekce se šíří kontaminovanou vodou nebo potravinami. U řady lidí se rozvine bacilonosičství, kdy se příznaky neprojevují, ale bakterie se z jeho těla vylučuje do okolí.


Projevy: Příznaky břišního tyfu se projevují do několika týdnů po nákaze. Základním příznakem jsou silné bolesti hlavy („hlavnička“), horečka a akutní trávicí obtíže s bolestmi břicha a zvracením. Často se objevuje mesenteriální lymfadenitida. Nepříjemnou komplikací je akutní tyfová cholecystitida, která může způsobit perforaci žlučníku a-nebo vznik zmíněného bacilonosičství.


Prevence: Základem prevence jsou hygienická opatření, kdy se snažíme zabránit šíření bakterie kontaminovanými potravinami a vodou. U bacilonosičů je někdy nutné odstranit žlučník, ve kterém bakterie přežívá. U cestovatelů je možné očkování, jedna dávka vakcíny ochrání až na 3 roky.


Diagnostika: Salmonela typhi může být kultivována z hemokultury a izolována z krve, nebo z moči.


Léčba: Kromě symptomatické terapie (antipyretika, analgetika, hydratace) je hlavní metodou léčby podávání antibiotik, léky první volby jsou fluorchinolony. Břišní tyfus je jednou z mála indikací, u nichž je oprávněné použití chloramfenikolu. U bacilonosičů může být indikována cholecystektomie.


 

Paratyfus

Paratyfy jsou skupinou infekčních onemocnění vyvolaných bakterií salmonella paratyphi. Celkově rozlišujeme tři typy paratyfů – A, B a C.

Paratyfus A se vyskytuje zejména v J Americe, Africe a JV Asii. Příznaky se podobají klasickému břišnímu tyfu, nicméně nástup je prudší a symptomy méně dramatické. Prevencí jsou hygienická opatření, případně očkování. Lékem volby je azitromycin.

Paratyfus B se vyskytuje v Evropě, příznaky jsou podobné břišnímu tyfu a choroba dobře reaguje na chloramfenikol.

Paratyfus C se vyskytuje na Dálném Východě, projevuje se septickým stavem, bakterie se šíří po organizmu a vytváří metastatické abscesy. Účinným antibiotikem je opět chloramfenikol.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů