Skip to main content
 


73 Int Bacilární dysenterie

Bacilární dysenterie (úplavice) je infekční bakteriální onemocnění, které je vysoce nakažlivé.

Příčiny: Dysenterie je vyvolána nákazou gramnegativní tyčinkovitou bakterií Shigella dysenteriae. Zdrojem choroby je jiný člověk, k přenosu dochází kontaminovanou vodou, případně kontaminovanými potravinami. Choroby se typicky šíří v situacích, kdy došlo k poklesu hygieny - dříve její výskyt doprovázel válečné konflikty, dnes se vyskytuje na dětských táborech. Celkově jde v ČR o onemocnění velice vzácné.

Zajímavostí je vysoká infekčnost bakterie, k nákaze stačí požití pouhých několika stovek bakteriálních buněk.


Projevy: Po průniku do trávicího traktu se bakterie začne množit a a svými toxiny poškozovat sliznici tlustého střeva. To vyvolává opakované průjmy, které jsou spojeny s horečkou a břišními křečemi, ve stolici je typicky čerstvá krev a hlen. Závažnou komplikací může být těžká dehydratace, nebo perforace střeva s rozvojem peritonitidy.


Prevence: Šíření nákazy lze zajistit dodržováním hygienických pravidel, zejména je nutno vyloučit kontakt s kontaminovanými vodními zdroji.


Diagnostika: Diagnózu onemocnění lze stanovit na základě mikrobiologického vyšetření stolice s kultivací vyvolávající bakterie.


Léčba: Základem terapie je dostatečná hydratace, možné je podávání spasmoanalgetik a probiotik. Lehké případy dobře reagují na střevní dezinficiencia, těžší mohou vyžadovat antibiotika (rifaximin).


Pozn: Existuje i amébová úplavice, která je vyvolána prvokem entamoeba histolytica. K nákaze typicky dochází z kontaminované vody. Maximum postižení je ve sliznici tlustého střeva, kde může docházek ke vzniku abscesů. Améby mohou pronikat i do krevního oběhu a způsobovat i vznik tkáňových abscesů, například jde o jaterní abscesy. Základem terapie jsou antibiotika zaměřená proti amébám (metronidazol), rozsáhlejší abscesy se musí řešit chirurgicky.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů