Skip to main content
 


7 Ost Inkontinence moči a stolice

Inkontinence moči

Inkontinence moči znamená samovolný únik moči neovlivnitelný vůlí. Jde o častý problém u seniorů, výrazně častější je u žen.

Příčiny
Stárnutí močových cest – Patří sem zvýšená aktivita detrusoru, snížená aktivita svěrače, zvýšené postmikční reziduum apod.

Nemoci urogenitální – Příčinou mohou být močové infekce, tumory, lithiasa, benigní hyperplasie prostaty, striktury močové trubice, oslabení svaloviny pánevního dna, cystokéla a prolaps dělohy.

Celkové nemoci – Do této skupiny patří onemocnění mozku a míchy (CMP, RS, Parkinsonova nemoc), psychiatrická onemocnění (demence, deprese), neuropatie (diabetes) a stavy s polyurií (diabetes mellitus a insipidus, vliv diuretik).

Ostatní příčiny – Sem spadá problematika mobility a další sociální faktory (neschopnost dostatečně rychle se dostat na WC).


Rozdělení
a) Stresová inkontinence – K inkontinenci dochází při zvýšení nitrobřišního tlaku, principem je nedostatečný uzavírací tlak po naplnění měchýře.

b) Urgentní inkontinence – Inkontinenci předchází epizoda silného nucení na močení, příčinou je zvýšená aktivita detruzoru.

c) Inkontinence z přetékání – Objeví se při přeplnění močového měchýře v rámci retence a vede k úniku malého množství moči při trvající retenci.

d) Reflexní inkontinence – Objevuje se po poranění míchy nad centrem mikčního reflexu (po odeznění míšního šoku). Následkem je reflexivní vůlí neovladatelné vyprázdnění po naplnění měchýře.

e) Funkční inkontinence – Objevuje se při normální funkci močových cest včetně svěračů. Příčiny jsou psychosociální, někdy přímo psychiatrické.

f) Farmakogenní inkontinence – Řada léků zvyšuje riziko inkontinence, jsou to diuretika, BKK, hypnotika, anticholinergika a alfa-blokátory.

Diagnostika
Základem diagnostiky při prvním kontaktuje dotaz na přítomnost inkontinence a zejména pokus o rozlišení stresové (únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku – kašel, smích) od urgentní (úniku moči předchází silné nucení). Kromě toho je nutné ptát se na jakékoliv další příznaky (nadměrné močení, pálení, nebo bolesti při močení apod.). Fyzikální vyšetření by se mělo zaměřit na celkový stav pacienta a jeho kognitivní schopnosti a na vyloučení významných patologií močových cest a okolních tkání (prolaps dělohy, karcinom prostaty, známky vaginitidy, fimóza, balanitida atd.).

Biochemické náběry zahrnují běžné náběry včetně renálních parametrů a glykemie, dále by měla být vyšetřena moč chemicky a eventuálně i kultivačně. U žen bychom měli nechat provést vyšetření gynekologické (či ještě lépe urogynekologické) a u mužů urologické.

Terapie
Součástí terapie jsou režimová opatření s optimalizací pitného režimu a u seniorů zajištění toho, aby se včas mohli dostat na toaletu. Důležitou součástí přístupu je předpis pomůcek, jako jsou vložky, pleny, plenové kalhotky a další. Zavedení trvalého PMK není u prosté inkontinence indikované, může však být provedeno u inkontinence při retenci moče.

Farmakoterapie zahrnuje řadu účinných látek, uvedu jen častěji používané příklady:

a) selektivní spasmolytika – např. tolterodin (Detrusitol) a trospium (Spasmex) – tlumí kontraktilitu u m. detrusor a jsou vhodné u urgentní inkontinence

b) tricyklická antidepresiva – např. amitryptilin – opět tlumí kontraktilitu m. Detrusor

c) alfa-sympatolytika – pomáhají při hyperplasii prostaty

U stresové inkontinence postmenopauzálních žen spojené s hypoestrogenismem může mít efekt hormonální terapie systémová, nebo lokální. U stresové inkontinence u žen je také možné provést různé urogynekologické zákroky, obvykle jde o implantaci speciálních pásek upravujících anatomické poměry dna pánevního.
 


Inkontinence stolice

Znamená vůlí neovlivnitelný únik stolice. Je méně častá než inkontinence moči, objevuje se častěji u seniorů a u jedinců s onemocněním CNS. Je vnímána jako větší problém než inkontinence moči a je obtížnější ji řešit.

Příčiny
Celkové příčiny – imobilita, nevhodná strava, farmaka
Nemoci GIT – průjmy, tumory, prolaps konečníku, zácpa při skybale + obtékání stolice, poruchy peristaltiky, syndrom krátkého střeva apod.
Neuropsychiatrické nemoci – demence, CMP, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, psychiatrické nemoci
Gynekologické příčiny – oslabení svaloviny pánevního dna po přechodu, porodní poranění
Jiné příčiny – neschopnost dostat se včas na WC, sociální problematika

Diagnostika
Diagnostika by měla zahrnovat přesnou anamnézu obtíží, informace o charakteru a četnosti stolice a informace o jakýchkoliv dalších doprovodných příznacích. Doporučit lze vyšetření per rectum, u řady seniorů s inkontinencí je přítomna v dosahu prstu skybala, kolem které obtéká a uniká řídká stolice.

Terapie
Terapie se zaměřuje na vyvolávající příčinu i vlastní symptomy. Podle charakteru stolice se doporučuje vláknina, dostatek tekutin a laxativa u zácpy, nebo naopak léky tlumicí střevní peristaltiku u průjmů. Důležité je zajistit pravidelné defekace a zajistit případnou ošetřovatelskou pomoc. V případě trvání potíží mohou být nutné absorpční pomůcky a u špatně mobilních nemocných s častými průjmovými stolicemi lze využít Flexi-Seal (dávali jsme např. pacientce s těžkým syndromem krátkého střeva). V případě zcela imobilního jedince s neovlivnitelnými úniky stolice je nutné jej pravidelně kontrolovat a zajistit co nejlepší hygienu s prevencí dekubitů.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů