Skip to main content
 


61 Ost Iridocyklitida

Iridocyklitida znamená zánět duhovky a řasnatého tělesa, pro tento typ zánětu používáme i termín přední uveitida. Přední uveitida může být akutní i chronická. Příčiny jsou infekční (TBC, borelióza, parazitózy – toxoplazmóza, mykózy, herpesviry apod.) i neinfekční (autoimunitní procesy – Bechtěrevova nemoc, revmatoidní artritida, IBD, Reiterův syndrom apod.).


Akutní přední uveitida

Projevy: Onemocnění se projevuje tupou bolestí oka, která se zhoršuje při akomodaci. Je přítomna ciliární injekce a rozvíjí se světloplachost. Bolest v postiženém oku se objeví i při posvícení do zdravého oka. Zornice bývá spíše úzká. Zánět může být spojen s fibrinovou sekrecí, která může ucpat komorový úhel a sekundárně zvýšit nitrooční tlak za vzniku sekundárního glaukomu.

Diferenciální diagnostika:
a) konjunktivitida – tolik nebolí, spíše pálí a řeže, je přítomna povrchová injekce,
b) akutní glaukom – mydriáza, tvrdý bulbus, smíšená injekce, silnější bolest, celková alterace

Terapie: Základem terapie jsou lokální kortikosteroidy a mydriatika, u bakteriální infekce i antibiotika.


Chronická přední uveitida

Projevy: Projevuje se méně dramatickými příznaky, objevuje se lehká ciliární injekce a může se zhoršit zraková ostrost. Chronické zánětlivé změny mohou vést ke srůstům okrajů zornice a čočky. Poměrně často dochází ke zkalení čočky za vzniku sekundární katarakty.

Terapie: Podobně jako u akutní přední uveitidy se podávají lokální kortikosteroidy.

Pozn: Pro přehlednost jen krátce zmíním i další typy uveitid:


Intermediální uveitida
Střední uveitida postihuje částečně řasnaté těleso, sítnici a sklivec. Etiologicky jde většinou o neinfekční zánět. Klinické příznaky zahrnují zhoršení zraku, bolest a injekce nebývají přítomny.


Zadní uveitida
Je postižena cévnatka a často i sítnice, dochází ke zhoršení vizu, bolesti opět nejsou typicky přítomny. Postižení sítnice vyvolává vznik skotomů. Bolest a injekce opět nebývají přítomny
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů