Skip to main content
 


6 Dif Hemoptýza a hemoptoe

Hemoptýza znamená vykašlávání krve, v případě masivní hemoptýzy se užívá termínu hemoptoe. Problematika hemoptýzy je v zásadě dvojí. Při nepříliš výrazné hemoptýze (např. informace o vykašlání několika nitek krve ve sputu) je na první místě diagnostika, při masivní akutní hemoptýze je na prvním místě terapie s cílem zastavit krvácení a zabránit sufokaci.


Příčiny: Obecně řečeno mohou být zdrojem hemoptýzy v zásadě tři oblasti – ORL oblast, dýchací cesty a případně část horního GIT. U GIT jde sice primárně o zvracení krve (hematemeza), ta však může být vdechnuta a vykašlávána. Rozlišit hematemezu a hemoptýzu nemusí být vždy jednoduché.

ORL oblast – Hemoptýza vzniká nejčastěji na podkladě větší zadní epistaxe, kdy dochází k zatékání krve do dýchacích cest. Dalším zdrojem mohou být slizniční cévní malformace a tumory ORL oblasti, u kterých došlo k narušení některé větší cévy.

Dýchací cesty – Hemoptýza může doprovázet zánětlivé procesy v dýchacích cestách a nádory. Ze zánětů jde nejčastěji o chronickou bronchitidu a bronchiektázie, méně často o pneumonii. Vždy musíme myslet na riziko plicního tumoru a na důsledek akutní plicní embolie. Zapomenout nesmíme ani na TBC, v dnešní době nicméně nejde o častou příčinu hemoptýzy.

GIT oblast – V zásadě může jít o větší krvácení do horního GIT, které se může projevit i hematemezou. Poměrně časté je krvácení při těžké refluxní esofagitidě, Mallory-Weissově syndromu a krvácení z gastroduodenálního vředu. Méně časté je krvácení z jícnových varixů, případně z maligních nádorových struktur v jícnu nebo žaludku.

Pozn: Bez ohledu na lokalizaci krvácení je stran etiologie v dnešní době nutné myslet na užívání antikoagulační medikace. AK terapie může krvácení způsobit, nebo zhoršit jeho průběh.


Postup: Při anamnestické informaci o nedávné lehké hemoptýze bez dalších příznaků bychom měli v podstatě provést tři vyšetření – ORL vyšetření, RTG hrudníku + plicní vyšetření a esofagogastroskopii. Plicní lékař by měl u každé hemoptýzy zvážit indikaci diagnostické bronchoskopie. Dohromady by tato vyšetření měla vyloučit závažné příčiny hemoptýzy, tj. zejména tumory. Musíme nicméně počítat s tím, že v řadě případů se žádná příčina nezjistí.

A akutní hemoptýzy je nutné pacienta co nejdříve odeslat ZZS do spádového zdravotnického zařízení, kde může být ošetřen a zaléčen. V úvodu se podávají hemostyptika, antitusika a oxygenoterapie, u silné dušnosti může být indikována intubace a UPV. Při pokračování krvácení je nutné nalezení a ošetření jeho zdroje. U epistaxe se provádí tamponáda se stlačením krvácejícího místa, krvácení do dýchacích cest se ošetřuje při bronchoskopii a gastrointestinální krvácení se ošetřuje endoskopicky. Plicní embolie se akutně diagnostikuje pomocí CT angiografie a léčí dle rozsahu a hemodynamického dopadu.
Pozn: Stran první pomoci v terénu u masivní hemoptýzy mne skutečně nenapadá, co efektivního vymyslet. Snad jen mít naučenou nějakou dobrou modlitbu, aby zavolaná sanitka ZZS brzy přijela.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů