Skip to main content
 


57 Ost Úžinové syndromy

Úžinové syndromy jsou skupinou mononeuropatií vznikajících na základě útlaku podkožně probíhajících periferních nervů. V lidském těle existují specifická místa, kde jsou některé nervy v těsném kontaktu s kostmi a vazivovým aparátem, a kde může ke kompresi snadněji dojít.

Vznik úžinových syndromů má určitou dynamiku. Kompresí dochází k útlaku vasa nervorum, což může vést k přechodné a reverzibilní ischemii nervového vlákna. Při nelepšení stavu, nebo při recidivách dochází k vazivovatění tkáně a k lokálnímu edému. I po uvolnění komprese pak již nemusí dojít k plné histologické a funkční úpravě.

Projevy: Úžinovému syndromu většinou dominují senzitivní příznaky, jako je brnění a mravenčení, někdy i snížená citlivost. Potíže se zhoršují v určitých polohách. Motorické příznaky se vyskytují spíše v pokročilých fázích a zahrnují oslabení svalové síly a narušení jemnější motoriky.

Diagnostika: Základem je anamnéza obtíží a zjištění vyvolávajících příčin, přičemž jde zejména o nadměrné zatěžování určitých částí těla v zaměstnání, nebo při sportu. Pro stanovení diagnózy je nutné EMG vyšetření, které určí lokální poruchu vedení nervových signálů.


1. Syndrom karpálního tunelu
Jde o nejčastější úžinový syndrom, je častější u žen. Dochází k útlaku n. medianus v oblasti zápěstí. Syndrom vzniká při nadměrné námaze s tlakem na zápěstí a opakovaným střídáním flexe a extenze. Riziko je výrazně vyšší při působení vibrací (např. práce se sbíječkou). Z endokrinních příčin se může syndrom objevit u diabetu, poruch ŠŽ a těhotenství. Typické jsou parestezie a klidové bolesti mizející po rozcvičení, nejvíce jsou postiženy 1.-3. Prst. Motorické příznaky jsou méně časté a nacházíme je až v pokročilých fázích choroby (oslabení svalů, narušení jemnější motoriky). Konzervativní terapie spočívá v nepřetěžování kloubu, rehabilitaci a podávání vitaminů. Chirurgická léčba znamená menší zákrok v lokální anestezii cílený na uvolnění nervu.


2. Syndrom n. interosseus anterior
V proximální třetině předloktí je vazivovým pruhem utlačen n. interosseus anterior, což je větev n. medianus. Objevuje se bolest na volární straně předloktí a následně dochází k poruše flexe posledního článku palce a ukazováku. Léčba je operační.


3. Syndrom Guyonova kanálu
Jde o útlak n. ulnaris v oblasti zápěstí. Může se objevit při přetěžování, po úrazech, při diabetu a chorobách štítné žlázy. Objevuje se brnění, mravenčení a necitlivost poloviny 4. a celého 5. prstu, zhoršená jemná motorika a častější vypadávání předmětů z ruky. Je narušena flexe distálních článků 4. a 5. prstu a často vzniká drápovitá ruka. Léčba je opět konzervativní a chirurgická.


4. Syndrom sulcus nervi ulnaris
Jde o útlak n. ulnaris v povrchovém žlábku v oblasti lokte (brňavka). Příznaky jsou obdobné syndromu Guyonova kanálu. Objevuje se brnění, mravenčení a necitlivost 4. a 5. prstu, zhoršená jemná motorika a častější vypadávání předmětů z ruky. Je narušena flexe distálních článků 4. a 5. prstu a často vzniká drápovitá ruka.


5. Syndrom supinátorového kanálu
Jde o útlak n. radialis, při kterém dochází k oslabení extenze metakarpofalangeálních kloubů ruky.


6. Syndrom nervus cutaneus femoris lateralis
Odborně se označuje jako meralgia paresthetica. Při útlaku se objevují bolesti a brnění na zadní straně hýždí („zadní kapsa kalhot“).


7. Syndrom mediálního tarsálního tunelu
Jde o útlak distální části n. tibialis. Jde o vzácný syndrom, který se projevuje pálením chodidla se zhoršováním při stání, chůzi a běhu.


8. Mortonova metatarsalgie
Též se označuje jako Mortonova neuralgie. Jde o útlak plantárních interdigitálních nervů, dochází k němu vlivem těsné obuvi a nadměrného tlaku na chodidlo. Bolest se objevuje mezi 3. a 4. meziprstcovým prostorem nohy a úleva přichází při sundání obuvi.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů