Skip to main content
 


57 Int Onemocnění pleury a mediastina

Pleura je tenká blána vystýlající vnitřek hrudní dutiny. Část pokrývající plíci označujeme jako viscerální pleuru, zbylá část je označována jako pleura parietální.

Mediastinum je anatomická oblast uvnitř hrudního koše, která je vpředu ohraničena sternem, vzadu páteří, po stranách plícemi, bazálně bránicí a kraniálně hrudní aperturou. Mediastinum obsahuje srdce, velké cévy, nervy, jícen, průdušnici a thymus.


Záněty mediastina - mediastinitidy
Zánět mediastina odborně označujeme jako mediastinitidu. Akutní mediastinitida je smrtelně nebezpečný bakteriální zánět, který vznikne, pokud se infekční mikroorganizmy dostanou do mediastina. K tomu může dojít při úrazu, při perforaci trávicí trubice, nebo sestupem infekce z oblasti hlavy a krku (komplikovaná tonsilitida). Akutní mediastinitida se projevuje bolestí na hrudi, vysokou horečkou a podkožním emfyzémem v oblasti krku (dobře hmatný při palpaci). Základem diagnostiky je RTG hrudníku a CT vyšetření. Terapie je antibiotická a symptomatická. Chronická mediastinitida je často spojena s TBC infekcí, je méně nápadná a projevuje se zejména kašlem a narůstající dušností.


Nádory mediastina
Jedná se o pestrou skupinou nádorů, z nichž je třeba jmenovat thymom (nádor vycházející z brzlíku), srdeční nádory (nejčastěji myxom levé síně) a lymfomy. Z oblasti krku mohou tuto oblast ovlivňovat i tumory štítné žlázy. Tumory mohou mít různé příznaky, většinou se u nich objevuje syndrom horní duté žíly a cyanóza obličeje. Tumory rostoucí v blízkosti jícnu mohou vyvolat dysfagii, nádory rostoucí do dýchacích cest vyvolávají dušnost a srdeční tumory mohou způsobit příznaky srdečního selhávání. Speciálně thymomy bývají často spojeny s rozvojem myasthenia gravis. Diagnózu tumoru umožňuje RTG hrudníku, CT vyšetření a případně echokardiografie, nebo UZ štítné žlázy. Terapie je primárně chirurgická.


Záněty pleury - pleuritidy
Pleuritidy jsou poměrně pestrou skupinou zánětlivých stavů postihujících výstelku hrudní dutiny.

Příčiny: Pleuritidy mohou být infekční i neinfekční. Infekční jsou bakteriální nebo virové, neinfekční mohou být způsobeny úrazem, ozářením, maligními tumory a autoimunitními systémovými onemocněními.

Projevy: Z hlediska klinických projevů rozlišujeme pleuritidu na suchou a vlhkou. Suchá pleuritida způsobuje bolest na hrudi, která se zhoršuje při nádechu, a suchý dráždivý kašel. Vlhká pleuritida je nebolestivá, ale je spojena s tvorbou pleurálního výpotku, a proto může vyvolat dušnost. Suchá pleuritida se může postupně přeměnit ve vlhkou.

Diagnostika: U suché pleuritidy je při poslechu plic slyšet charakteristický třecí šelest při nádechu. U vlhké pleuritidy s pleurálním výpotkem je v této oblasti zkrácený poklep a poslechově oslabené dýchání. Pleurální výpotek může být potvrzen pomocí RTG nebo UZ a následně punktován s odesláním vzorku na biochemii a cytologii.

Léčba: U suché pleuritidy se podávají nesteroidní protizánětlivé léky a antitusika, u vlhké pleuritidy se provádí punkce a odsátí většího výpotku. Při recidivující tvorbě výpotku nereagující na jinou léčbu může být indikována pleurodéza.


Nádory pleury - mezoteliom
Mezoteliom je klinicky nejvýznamnějším nádorem pleury. Vychází z buněk mezotelu, mohou být benigní, ale častější jsou maligní formy. Příčiny vzniku nejsou mnohdy jasné, prokázaným rizikovým faktorem je dlouhodobější kontakt s azbestovými vlákny. Mezi příznaky patří suchý dráždivý kašel, bolest na hrudi a u pokročilých forem tumoru i dušnost. Na straně postižené hrudní dutiny se často vytváří pleurální výpotek. K diagnostice slouží rentgen hrudníku a CT, cenné může být cytologické vyšetření vzorku pleurální tekutiny. Základem terapie je chirurgie, CHT má omezený efekt. Důležitou paliativní metodou je chemická nebo mechanická pleurodéza k zamezení tvorby výpotku.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů