Skip to main content
 


56 Int TBC plic

Tuberkulóza je celosvětově významně rozšířené infekční onemocnění, které je spojeno s vysokou morbiditou a významnou mortalitou. V ČR za posledních 100 let došlo k výraznému snížení incidence, nyní ze očekávat její postupný nárůst vlivem migrace z rozvojových států.


Příčiny: Tuberkulóza je způsobena bakterií Mycobacterium tuberculosis. Zdrojem je většinou nemocný člověk a k přenosu nákazy dochází inhalační cestou kapénkovou infekcí. Méně častou formou přenosu je přenos kontaminovanými potravinami (střevní forma tuberkulózy).

V místě průniku do organizmu se vytváří tzv. primární infekt, při rozšíření do spádové lymfatické uzliny pak vzniká tzv. primární komplex. Následně mohou nastat tři možnosti, které si probereme níže.


Projevy: Nejčastěji dochází k zastavení onemocnění imunitním systémem, primární komplex podléhá kalcifikaci a daný jedinec je klinicky zdráv. Při výrazném oslabení nicméně nelze vyloučit reaktivaci infekce.

Méně časté, ale klinicky nejvýznamnější, je pomalé lokální šíření tuberkulózního zánětu, který sice imunitní systém dokáže potlačit, ale ne zcela eradikovat, důsledkem čehož je granulomatózní zánětlivý proces. Postižený orgán je pak poškozován ani ne tak infekcí, jako imunitní obrannou reakcí. Příznaky většinou zahrnují únavu, úbytek na váze a noční pocení. U rozsáhlejších plicních forem se může objevit dušnost a dráždivý kašel, při narušení některé z krevních cév se objevuje hemoptýza. Střevní forma TBC se vyznačuje průjmy a celkovým neprospíváním. Kožní a podkožní formy mohou způsobit vznik zánětlivých píštělí, kterými se hnis vyprazdňuje na povrch těla. Vzhledem k tomu, že jde nejčastěji o krční oblast, bylo toto onemocnění označováno jako „krtice“. Kostní forma se projevuje zejména postižením páteře a jejího okolí, což je spojeno se vznikem patologických fraktur, silnými bolestmi a neurologickými příznaky.

Vzácně u imunokompromitovaných jedinců se může začít bakterie šířit po organizmu za vzniku smrtelně nebezpečné miliární tuberkulózy s multiorgánovým poškozením a selháním.


Diagnostika: Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření se TBC prokazuje kožním intradermálním tuberkulinovým testem (Mantoux). Plicní forma je obvykle dobře viditelná na RTG plic, případně při CT vyšetření. Zlatým standardem u plicní formy je pozitivní mikroskopické vyšetření a kultivace mykobakterií ze sputa, případně z tekutiny získané bronchoalveolární laváží.

Výskyt TBC podléhá hlášení, osoby v blízkém kontaktu s nemocným by měly být vyšetřeny kožním testem a RTG plic.


Terapie: Léčba je dlouhodobá a pacient by měl být minimálně v jejím průběhu izolován. Existují speciální léčebné režimy, které spočívají v kombinaci tzv. antituberkulotik (isoniazid, pyrazinamid, ethambutol, rifampicin a další).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů