Neuralgie znamená bolest nervového původu, která se objevuje v oblastech inervovaných příslušným nervem. Neuralgie může vzniknout na podkladu poškození periferního nervu, nebo jeho synaptického neuronu v CNS. Poškození nervů způsobuje poruchy přenosu signálů, přičemž může dojít ke vzniku chybně vnímaných bolestivých podnětů. Bolest při neuralgiích může být velmi silná, často bývá popisována jako trvalá, pálivá až palčivá.

Příčiny postižení nervů nemusí být vždy zřejmé. Neuralgie vznikají například při zánětech nervu (herpes zoster), při vzniku blízkého abscesu, při útlaku nervu některými anatomickými strukturami, či lokálně rostoucími tumory, nebo při mechanickém podráždění nervu iatrogenní povahy (operace v blízkosti nervu).

Diagnostika: Diagnóza se stanovuje na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření. Zejména u neuralgie trigeminu se vyplatí provést některou ze zobrazovacích metod k vyloučení útlaku nervu okolními strukturami (CT vyšetření, magnetická rezonance).

Terapie: Samotná bolest u neuralgie se léčí analgetiky (NSA, opioidy), přičemž s výhodou je podávání některých antiepileptik (pregabalin, gabapentin, karbamazepin u neuralgie trigeminu). Je-li přítomna řešitelná příčina neuralgie (např. komprese nervu), je vhodné ji přinejmenším zvážit.


Některé typy neuralgií:


1. Neuralgie trigeminu
Neuralgie trigeminu je nejvýznamnější neuralgií hlavových nervů, postihuje vnímání bolesti n. trigeminus (n. V). Příčiny primární neuralgie n. V nejsou zcela jasné, ale na jejím vzniku se může podílet komprese nervu některými anatomickými strukturami (cévy, tumor) a demyelinizace nervových vláken (např. v rámci roztroušené sklerózy). Sekundární neuralgie trigeminu mohou vznikat při lokálních infekcích (sinusitidy), při obličejové infekci herpes zoster, při chorobách temporomandibulárního kloubu.

Samotná ataka neuralgie se může objevit bez jasného vyvolávajícího faktoru, nebo při žvýkání, při čištění zubů, vlivem chladových stimulů apod. Bolest při atace bývá velmi výrazná, vystřeluje do některé z větví trigeminu, bývá bodavá a pálivá. Základem konzervativní terapie je karbamazepin, je ale možné i invazivní řešení (termoléze, lokální instilace glycerolu, mikrochirurgická dekomprese trigeminu).


2. Herpetická neuralgie
Patří sem bolest promítající se do dermatomu inervovaného nervem postiženým virem varicella-zoster. V daném dermatomu vzniká i vyrážka, ale bolest ji může předcházet. I po skončení akutní infekce může týdny, nebo měsíce přetrvávat reziduální bolest známá jako postherpetická neuralgie.


3. Úžinové syndromy
V podstatě můžeme říci, že úžinové syndromy projevující se bolestí mohou být počítány mezi neuralgie. Příčinou je komprese nervů okolními tkáněmi. Typické je to v některých predilekčních místech. Příkladem je syndrom karpálního tunelu (zápěstí – n. medianus), syndrom Guyonova kanálu (zápěstí – n. ulnaris), syndrom canalis nervi ulnaris (loket - n. ulnaris) atd. (viz. příslušná otázka).


4. Polyneuropatie
Opět můžeme do pojmu neuralgie zařadit bolestivé formy polyneuropatií (jde o některé iritační senzitivní formy). Příčinou mohou být endokrinní (diabetes, poruchy ŠŽ), toxické, karenční, metabolické (hepatopatie, uremie) apod. Více opět najdete v příslušné otázce.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů