Skip to main content
 


54 Ost Paréza lícního nervu

Lícní nerv je VII. párový hlavový nerv, který zejména inervuje mimické svalstvo obličeje. Prochází pyramidou a vystupuje ve foramen stylomastoideum a ve svém další průběhu prochází glandula parotis.

Vlákna nervu se částečně kříží. Svalovina horní poloviny obličeje je tak inervována z mozkových jader v pravé i levé hemisféře, zatímco dolní polovina obličeje je inervována vlákny pouze z kontralaterálního jádra. To je důležité v odlišení centrálních a periferních paréz.


Příčiny: Centrální forma může vzniknout u různých onemocnění mozku, které poškodí jádra hlavového nervu (meningoencefalitidy, CMP, mozkové tumory, krvácení apod.).

Periferní forma může vzniknout po narušení nervu fyzikálními faktory (chlad, mechanické poškození iatrogenní při operacích v anatomické blízkosti nervu), infekcemi (herpes zoster, Lymeská borelióza, parotitidy), případně nádorovými procesy (tumory příušní žlázy, neurinomy akustiku).


Projevy: U centrální parézy je narušená mimika dolní části obličeje na kontralaterální straně, zatímco u periferní léze vypadává mimika celé poloviny tváře na příslušné straně, v takovém případě hovoříme o Bellově obrně. Na dolní polovině tváře dominuje postižení svaloviny úst (pokleslý koutek, nemožnost špulit ústa, někdy vytékání slin, zhoršená artikulace), v horní polovině obličeje dominuje nedovírání oka (lagoftalmus). Při pokusu o zavření oka se oko stáčí vzhůru.


Diagnostika: Základem je anamnéza a fyzikální vyšetření, při podezření na obrnu nervu by měl být pacient vyšetřen neurologem. Součástí vyšetření bývají krevní náběry (CRP, sérologie borelií, glykemie, minerály a TSH) a při podezření na neuroinfekci lumbální punkce. U periferní léze by mělo být provedeno ORL vyšetření. U obou typů lézí je s výhodou provedení některé ze zobrazovacích metod, jako je CT vyšetření nebo magnetická rezonance mozku.


Terapie: Závisí na vyvolávající příčině. U idiopatické Bellovy obrny (až 75% případů parézy n. VII) se doporučuje nevystavovat tvář chladu, odpočinek, vitaminy a především časná rehabilitační léčba. Pokud je výraznější lagoftalmus, je nutné pravidelně aplikovat umělé slzy jako prevence vysychání rohovky a jejích infekcí.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů