Skip to main content
 


54 Int Záněty plic

Pneumonie znamená zánětlivé onemocnění plicní tkáně včetně bronchiolů, plicních alveolů a intersticia. Mortalita na pneumonie je stále podstatná, riziko je významné zejména u seniorů a imunokompromitovaných osob.

a) Infekčnítypické, nebo atypické
b) Neinfekční – chemická, aspirační, poradiační, poléková (amiodaron) apod.

a) Komunitní – infekční vznikající mimo zdravotnická zařízení
b) Nozokomiální – infekční vznikající ve zdravotnických zařízeních

V další části se budu věnovat již jen infekčním pneumoniím.


Příčiny: Infekční pneumonie jsou většinou způsobeny bakteriemi. Častým etiologickým agens je streptokokus pneumoniae, hemofilus influenzae chlamydie a mykoplazma. U starších jedinců je významnou příčinou infekce Legionella pneumophila, Klebsiella pneumoniae a Pseudomonas aeruginosa. Zcela specifickou problematiku představují pneumonie tuberkulózní.


Projevy: Pneumonie se projevuje horečkou, kašlem (dráždivý, nebo produktivní) a dušností. Někdy se objevují i doprovodné příznaky, jako jsou bolesti svalů a kloubů. Zejména u starších lidí se může objevit dezorientace.

Pozn: Atypické pneumonie (chlamydie, mykoplazmata) jsou charakteristické tím, že relativně chudé příznaky jsou v kontrastu s rozsáhlým nálezem na zobrazovacích metodách.


Komplikace: Akutní pneumonie může být komplikována vznikem pleurálního výpotku (empyém), vznikem plicních abscesů a rozvojem ARDS s akutním respiračním selháním.


Diagnostika: Podezření získáme anamnézou a fyzikálním vyšetřením, potvrdit ji můžeme pomocí RTG plic. U rozsáhlých těžkých pneumonií s rizikem komplikací (pleurální výpotky, abscesy) je vhodné doplnit CT vyšetření. Krevní náběry zahrnují elevaci CRP a leukocytózu s posunem doleva, u těžkých stavů je rozhodně doporučeno provést Astrup. U seniorů se vyplatí vyšetřit legionelový antigen v moči. Kultivační vyšetření je možné například ze sputa, nebo z krve (hemokultura). S odstupem po prodělané pneumonii je vhodné provést spirometrii.


Léčba: Základem terapie jsou antibiotika. U typických pneumonií se používají zejména aminopeniciliny, nebo cefalosporinová ATB. Atypické pneumonie se léčí většinou makrolidy. U těžších pneumonií s nezjištěným agens je ideální tato ATB kombinovat. Jako podpůrnou terapii volíme antitusika, mukolytika a expektorancia.


Prevence: Existuje očkování proti pneumokokovi. Očkování proti pneumokokovým nákazám by se mělo provádět u jedinců nad 65 let, nemocných s DM, cirhózou, selháváním ledvin, imunodeficity (HIV, po splenektomii) a u jedinců v sociálních zařízeních. Očkování proti hemofilus influenzae je součástí povinného očkovacího programu v dětském věku.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů