Skip to main content
 


53 Int Akutní virová onemocnění HCD

Obecně můžeme k této otázce říci, že virové infekty dýchacích cest tvoří podstatnou část problematiky v ambulanci praktického lékaře. Z vyvolávajících virů lze jmenovat například rhinoviry, adenoviry, virus chřipky, parainfluenzu, RS viry a coxsackie viry. Infekce mají tendenci probíhat s klasickými příznaky (rýma, bolest v krku, kašel, chrapot) a ve většině případů u zdravého dospělého člověka trvají 7-10 dnů. U oslabených jedinců mohou infekce přejít do dolních cest dýchacích za vzniku nebezpečných forem pneumonií, nebo způsobit jiné orgánové komplikace. Další možnou komplikací je bakteriální superinfekce.

Pozn: Text níže sepsaný vlastně tak docela neodpovídá běžné praxi, většinu virových infekcí dýchacích cest od sebe neodlišíme, sérologii běžně neprovádíme. Základem je rozhodnout o tom, zda se jedná o virovou, nebo bakteriální infekci, v čemž nám do určité míry pomůže anamnéza a fyzikální vyšetření, při pochybách je velmi cenné CRP vyšetření. Výtěr z dýchacích cest u klasických virových infekcí vyjde negativně.

 

Rhinoviry

Rhinoviry způsobují běžné formy nachlazení, nebývají nebezpečné, obtížím dominuje rýma. Terapie je symptomatická.

 

Adenoviry

Adenoviry jsou opět častými vyvolavateli běžných infekcí horních dýchacích cest. Terapie je opět symptomatická.
 


Influenza

Influenza (chřipka) je závažné onemocnění, které se typicky šíří v epidemiích a pandemiích. Viry klasifikujeme do podtypů podle povrchového hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). Chřipkové viry podstupují menší i větší změny antigenní výbavy, proto jsou schopny způsobovat reinfekce, a vakcinace proti nim má pouze dočasný efekt.

Virus se velmi snadno přenáší, zdrojem je nemocný člověk, a typickými formami přenosu jsou kapénková infekce a kontakt s kontaminovanými předměty. Inkubační doba se pohybuje mezi 1-3 dny.

Projevy: Chřipka vzniká relativně rychle, je doprovázena vysokou horečkou, bolestmi svalů a kloubů a celkovou nevůlí. Po několika dnech následují běžné příznaky infekce dýchacích cest, jako jsou rýma a suchý dráždivý kašel. Obtíže přetrvávají ca 10 dnů, u imunokompetentních dospělých pak většinou dochází k postupné úzdravě.

Prevence: Proti chřipce probíhá pravidelná každoroční vakcinace, ideální doba je od října do prosince. Očkovacích látek existuje více, mezi často používané patří například Influvac a Vaxigrip. Pravidelné očkování se doporučuje jedincům nad 65 let, s kardiovaskulárními chorobami, s diabetem, s CHRI, cystickou fibrózou, imunokompromitovaným a osobám umístěným v ústavních zařízeních.

Léčba: Terapie je především symptomatická, u těžších případů lze v časné fázi infekce zahájit podávání inhibitorů neuraminidázy (např. oseltamivir - Tamiflu), které mohou mít efekt na průběh infekce.

 

Parainfluenza

Parainfluenza (parachřipka) je akutní virová infekce horních dýchacích cest, která typicky probíhá jako akutní laryngitida. Může se nicméně komplikovat a postihnout i dolní cesty dýchací včetně rozvoje pneumonie. Stav je doprovázen horečkou a štěkavým kašlem, někdy se mohou objevit příznaky obstrukce dýchacích cest (dušnost, stridor). Terapie je symptomatická a zahrnuje oxygenoterapii, antipyretika a případně i kortikosteroidy.

 

RS virus

Lidský syncyciální virus (RS virus) je etiologickým činitelem vážnějších infekcí horních i dolních dýchacích cest včetně bronchitid a pneumonií. Vyskytuje se spíše v dětském věku, šíří se kapénkově, začíná v horních dýchacích cestách a pokračuje směrem distálně. Může poškodit bronchy se vznikem nekróz epitelu a tím vyvolat jejich obstrukci. U dospělých jedinců s normální imunitou má ovšem prakticky neškodný průběh. Léčba je převážně symptomatická.

 

Coxsackie viry

Jedná se o RNA viry dělící se na skupiny A a B. Přenáší se fekálně-orální cestou, následně se šíří po organizmu a může vyvolat celou řadu infekčních stavů (faryngitida, herpangína, aseptická meningitida, myoperikarditida, pneumonie apod.). Diagnóza je sérologická, léčba je pouze symptomatická.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů