Skip to main content
 


52 Ost Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je významné autoimunitní onemocnění CNS, které postihuje mozkové i míšní nervy. V důsledku autoimunitního procesu dochází k postupné destrukci myelinových pochev nervových vláken, což je následováno ztrátou axonů. Důsledkem je vážné narušení řady mozkových funkcí.


Příčiny: Příčiny vzniku choroby nejsou známé. Nemoc vzniká na autoimunitním podkladě a jde tedy zřejmě o kombinaci genetické predispozice a zevních faktorů. Roztroušená skleróza je častější u žen než u mužů (2:1).


Projevy: Důležité je mít povědomí o časných příznacích RS. Poměrně častým časným příznakem je retrobulbární neuritida optického nervu, která způsobuje bolest oka a poruchy vidění (rozmazané vidění). Obtíže mají tendenci se zhoršovat při fyzické námaze. Dalšími časnými příznaky mohou být depresivní stavy a únava.

Poměrně nápadné jsou poruchy citlivosti a hybnosti. Poruchy citlivosti mají nejčastěji podobu hypestezií a parestezií s brněním různých částí těla. Motorické příznaky zahrnují centrální spastické parézy různých svalových skupin. Především tyto příznaky mohou postiženého časem invalidizovat. Stran poruch hybnosti mohou někdy dominovat příznaky postižení mozečku (třes, poruchy stoje a chůze).

Postižení hlavových nervů může vést například k obrnám lícního nervu, nystagmu a diplopii, poruchám polykání, nebo k neuralgii trigeminu.

Příjemné jsou příznaky viscerální neuropatie zahrnující trávicí obtíže, sexuální dysfunkci a poruchy mikce (retence moči, inkontinence).

Celkové příznaky zahrnují epizody silné únavy a někdy různé emoční změny (časté deprese), které se mohou střídat.


Průběh: Většina případů (nad 80%) je alespoň zpočátku relabující-remitentní a akutní exacerbace (ataky) se střídají s obdobími remise. Ataky vznikají buď bez výrazného spouštěče, nebo při infekcích, v těhotenství, nebo vlivem stresu. Tato forma postupně během let většinou přechází do sekundárně progresivní formy s pozvolným zhoršováním neurologického nálezu bez patrných atak. Asi u 10% jedinců vzniká primárně progresivní forma, kdy dochází od počátku k postupnému zhoršování projevů bez patrných atak. Nejnebezpečnější a nejvzácnější formou je relabující progresivní forma, kdy se ataky střídají s pozvolným zhoršováním. Tato forma vede k relativně časné invalidizaci.


Diagnostika: Při podezření na RS je nutné vyšetření neurologem. Kromě vlastního fyzikálního vyšetření se obvykle provádí vyšetření mozku některou ze zobrazovacích metod (ideálně magnetická rezonance – ložiska v bílé hmotě) a vyšetření mozkomíšního moku získaného lumbální punkcí (přítomnost oligoklonálních pásů).


Praktické věci: V akutní fázi je vhodná pracovní neschopnost. Z hlediska chronické problematiky je důležitý vliv choroby na individuálního pacienta, u těžších a pokročilejších forem je na místě otázka invalidity. Z hlediska očkování je bezpečné očkování proti tetanu a u rizikovějších jedinců proti chřipce. Očkování je nutno vždy konzultovat s neurologem.


Terapie: Akutní ataky se léčí pomocí vysokých dávek systémových kortikosteroidů. V chronické terapii se užívají některá imunosupresiva a biologickou terapii. Z podpůrné medikace lze jmenovat například antidepresiva (deprese), antiepileptika (neuropatická bolest), myorelaxancia (spastické projevy) a alfa-blokátory (močová retence).

Bakteriální infekce u pacienta s roztroušenou sklerózou musí být včasně zaléčeny antibiotiky.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů