Skip to main content
 


52 Int CHOPN

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je chronické zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest, které je spojeno se vznikem perzistující bronchiální obstrukce. Dvě základní složky CHOPN jsou chronická bronchitida a vznik emfyzému.

Příčiny
CHOPN vzniká důsledku chronickému vystavení dráždivých sloučenin ve vdechovaném vzduchu. Nejčastějším vyvolávajícím faktorem je bezkonkurenčně kouření (aktivní i pasivní).


Projevy
Základním projevem CHOPN je postupně progredující námahová dušnost a epizody produktivního kašle, přičemž typický je ranní kašel. Pokročilé formy CHOPN vedou k pravostrannému přetížení srdce a ke vzniku chronického cor pulmonale s příznaky pravostranného srdečního selhání. U těžkých stádií CHOPN může být přítomna cyanóza, paličkovité prsty a klidová dušnost.


Diagnostika
V anamnéze jsou důležité informace o chronickém kašli a případně o námahové dušnosti. Vždy je nutné se ptát na kouření a na pracovní prostředí (prach, dráždivé látky). Fyzikální vyšetření nebývá výtěžné, ale u pokročilého CHOPN (a při exacerbaci) lze slyšet exspirační bronchitické fenomény. Součástí základního vyšetření by měl být RTG plic (k vyloučení komplikujících onemocnění) a základní funkční vyšetření plic se zjištěním známek bronchiální obstrukce (pokles FEV1 a indexu FEV1/FVC). U nemocných s rozvojem CHOPN pod 45 let věku by mělo být provedeno vyšetření k vyloučení deficience alfa-1-antitrypsinu.


Tíže onemocnění
Dříve se CHOPN rozděloval na na stadia I-I dle FEV1 a FEV1/FVC.
CHOPN I – FEV1 nad 80% a FEV1/FVC pod 0,70
CHOPN II - FEV1 50-80% a FEV1/FVC pod 0,70
CHOPN III - FEV1 30-50% a FEV1/FVC pod 0,70
CHOPN IV - FEV1 pod 30% a FEV1/FVC pod 0,70

Nověji se CHOPN rozděluje dle GOLD klasifikace na CHOPN A-D (A – malé riziko, málo obtíží, D- vysoké riziko, hodně obtíží).


Léčba
Hlavním předpokladem úspěšné léčby je spolupráce pacienta, ukončení kouření a fyzická aktivita přiměřená věku a stavu pacienta. Výrazně pomoci může terapeutická rehabilitace s dechovou gymnastikou a pravidelným cvičením. Vhodné je sezonní očkování proti chřipce a očkování proti pneumokokům.

Dlouho působí beta-2-mimetikaLABA (např. formoterol, salmeterol) jsou základem chronické léčby CHOPN a slouží k pravidelnému dennímu inhalačnímu užívání. Krátkodobě a rychle působící beta-2-mimetika - RABA - (např. salbutamol) lze pravidelně užívat také, ale jsou vhodnější spíše pro akutní exacerbaci.

Anticholinergika – Používá se zejména krátkodobě působící ipratropium (např. Atrovent) a dlouhodobě působící tiotropium (např. Spiriva). Snižují bronchokonstrikci, nejčastější nežádoucí účinek je sucho v ústech.

Teofyliny – Používají se teofyliny s prodlouženým účinkem. Jde o léky druhé až třetí volby, které jsou spíše doplňkem inhalačních beta-2-mimetik.

Kortikosteroidy – Inhalační kortikosteroidy nemají přesvědčivý účinek (vyšší riziko infekčních komplikací včetně pneumonií), parenterálně je nicméně podáváme u akutní exacerbace CHOPN.

Erdostein – Erdostein (Erdomed) lze podávat u pokročilejšího CHOPN, jemuž dominuje výrazný chronický produktivní kašel.

Diuretika – Diuretika podáváme při příznacích pravostranného srdečního selhávání v rámci chronického cor pulmonale.

DDOT – Dlouhodobá domácí oxygenoterapie je důležitou formou terapie při pokročilém CHOPN. Kyslík je podáván cca 16 hodin denně včetně spánku. Léčba snižuje nepříjemné symptomy a prokazatelně prodlužuje přežití.


CHOPN x Astma

CHOPN – přirozená reakce dýchacích cest na dráždivé sloučeniny (kouření)
x
Astma – bronchiální hyperreaktivita při kontaktu s jinak běžně snášenými faktory

CHOPN – perzistující obstrukce, chronické obtíže
x
Astma – reverzibilní obstrukce, exacerbace střídající se s epizodami klidu

CHOPN – základem chronické léčby jsou inh. dlouho působící beta-2-mimetika
x
Astma – základ chron. léčby jsou inh. kortikosteroidy (+ dlouho působící beta-2-mimetika)

CHOPN – většinou zvýšená sekrece hlenu
x
Astma – většinou není zvýšená sekrece hlenu

CHOPN – zánětlivý infiltrát je tvořen zejména polymorfonukleáry
x
Astma - zánětlivý infiltrát je tvořen především eozinofily
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů