Skip to main content
 


5 Ost Úbytek intelektových, smyslových a pohybových funkcí

Problematika úbytku intelektových, smyslových a pohybových funkcí je nedílnou součástí přirozeného procesu stárnutí a je důsledkem opotřebení a degenerativních procesů CNS, PNS, smyslových orgánů a pohybového aparátu (sarkopenie, artróza a jiné choroby kloubů).

Nervový systém
Snižuje se hmotnost mozku, ubývají neurony i synapse, snižuje se schopnost soustředění a objevují se výpadky paměti. Poměrně časté jsou poruchy spánku, celková nevýkonnost a apatie. Psychomotorické tempo je zpomalené, myšlení ztrácí plynulost, často se objevuje emoční nestabilita. Obtíže mohou být zhoršeny i jasně definovanými chorobami – Alzheimerova demence, vaskulární demence, Parkinsonova choroba, recidivující CMP, deprese a další.

Periferní nervový systém
Ve vyšším věku se poměrně často objevuje polyneuropatie, výrazně vyšší prevalence je mezi diabetiky.

Smyslové funkce
Vyšší věk je spojen se zhoršením zrakových (poruchy akomodace, slábnutí zraku) a sluchových funkcí (porucha vnímání zvuků o vyšší frekvenci), v řadě případů je lze korigovat brýlemi a naslouchátky.

Pohybový systém
Ve stáří jsou komplexně narušeny všechny základní části pohybového systému - skelet, klouby i svaly. Skelet je postižen zhoršením kostního metabolizmu, dochází k degeneraci kloubů a meziobratlových plotének. Svalová tkáň atrofuje, což vede ke snížení svalové síly. Stav může být zhoršen přítomností chorob, jako je artróza a osteoporóza.


Důsledky
Staří lidé v důsledku kombinací výše zmíněných faktorů méně vycházejí ven, cítí se osaměleji a jsou více ohroženi rizikem pádů. Velice často je přítomna porucha příjmu potravy a snížení přísun tekutin vedoucí k podvýživě a dehydrataci.


Řešení
Nejprve je nutné zhodnotit celkový stav pacienta a jeho soběstačnost. Základem je anamnéza a fyzikální vyšetření (včetně vyšetření smyslů, svalové síly apod.). Důležité je zhodnocení hybnosti, nutričního stavu, soběstačnosti a zvládání základních denních aktivit, což zahrnuje i problematiku vyměšování. Objektivní testy zahrnují např. MMSE (test kognitivních funkcí) a test Barthelové (test všedních denních činností).
Pomoci lze šetrnou a racionální farmakoterapií zaměřenou na případné choroby, zajištěním pomůcek (brýle, naslouchátka, absorpční pomůcky, pomůcky pro pohybové aktivity apod.) a využitím odpovídající sociálně-zdravotní péče (domácí ošetřovatelská péče, pečovatelské služby, institucionální péče apod.).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů