Skip to main content
 


48 Dif Slepota

Slepota znamená ztrátu zraku. Může být úplná (nevidomost), nebo jen částečná (slabozrakost) a může postihovat jedno, nebo obě oči. V zásadě může být příčinou onemocnění oka, nervus opticus, nervových drah v mozku a mozkového centra pro zrak (okcipitální oblast).


Příčiny:

1. Onemocnění oka – Z častých onemocnění oka může být ztráta zraku spojena s odchlípením sítnice (zejm. při diabetické retinopatii), glaukomem, kataraktou a makulární degenerací. Zapomenout nelze ani na poškození oka při úrazech a při růstu nitroočních nádorů. Specifickým problémem je narušení funkce oka cévní etiologie (embolie do arteria retinae).

Pozn: Celosvětově je jednou z nejčastějších poruch vedoucí ke slepotě onemocnění oka chlamydiovou infekcí (trachom) a těžká podvýživa vitaminem A, ČR se nicméně tyto etiologie týkají pouze okrajově.


2. Postižení zrakového nervu – Zrakový nerv může být poškozen některými toxickými sloučeninami, typicky jde o metabolické produkty metanolu. Další relativně častou příčinou narušení zrakového nervu je jeho zánět (optická neuritida) při roztroušené skleróze.


3. Poškození zrakových drah v mozku – Typickou příčinou je útlak zrakových drah adenomem hypofýzy, kdy se vyvíjí bitemporální hemianopsie.


4. Poškození centra pro zrak v CNS – K poškození zrakového centra v mozku může dojít při CMP, růstem mozkového tumoru, nebo úrazem, kdy úder směřuje na okcipitální oblast.


Postup: Nejvíce nás zajímá, zda jde o úplnou, nebo částečnou ztrátu zraku, zda je jednostranná, nebo oboustranná. Fyzikální vyšetření se zaměřuje na oko (symetrie zornic, barva oka, reakce zornice na osvit). Především náhle ztráty zraku jsou indikací k okamžitému vyšetření oftalmologem. Při chronické poruše zraku je nutné definovat osoby zrakově postižené, což jsou jedinci s poruchou zraku, která není řešitelná běžnou zrakovou korekcí. Tito jedinci mohou žádat o průkaz ZTP a týká se jich omezení řízení motorových vozidel. Cestou oftalmologa lze předepsat i různé kompenzační pomůcky, bílou hůl může i praktický lékař až 3x za rok.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů