Skip to main content
 


41 Dif Bolesti břicha u dětí

Podobně jako u dospělých jedinců jsou bolesti břicha častou obtíží i v dětském věku, ve školním věku postihují mezi 10-25% dětí. V 90% jde o funkční obtíže, ve zbylých 10% jde o příznak organického onemocnění. Do určité míry je tato problematika u dětí obdobná jako u dospělých, ale v určitých okolnostech se výrazně odlišuje.


Za varovné příznaky je nutno považovat bolesti břicha u dětí pod 5 let věku, bolesti noční, bolesti spojené s neprospíváním, zvracením, krví ve stolici a horečkou.


(A ještě na úvod trochu toho praktického realismu – pokud se k vám do ordinace dostane nějakou náhodou dítě s bolestí břicha, tak pokud denně děti nevyšetřujete, tak moc nemudrujte a pošlete k pediatrovi nebo chirurgovi.)


Příčiny:

1. Funkční obtíže – Funkční obtíže bývají chronické, nejsou doprovázeny varovnými příznaky a v zásadě je můžeme rozlišit na ulcer-like (dominují bolesti) a dysmotility-like (dominuje časná sytost, pocity plnosti a nevolnosti). Obtíže se typicky objevují u školních a dospívajících dětí, bolesti jsou situovány do oblasti pupku.

2. Trávicí trubice – Bolesti břicha se běžně objevují při akutních gastroenteritidách. I v dětském věku se může vyskytnout Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Z náhlých příhod břišních je nutné zmínit akutní apendicitidu a invaginaci.

3. Hepatobiliární trakt a pankreas – Bolesti břicha této etiologie (cholecystitida, pankreatitida) jsou v dětském věku vzácné.

4. Močový trakt – Bolesti břicha mohou doprovázet močové infekce. Močové kameny jsou pro dětský věk méně typické.

5. Metabolické příčiny – Bolesti břicha se mohou objevit u neléčeného diabetu, v těchto věkových kategoriích samozřejmě převládá diabetes mellitus 1. typu.

6. Přenesená bolest – Malé dítě může bolest břicha udávat i při chorobách mimo dutinu břišní včetně nemocí dýchacích cest.


A nyní si detailněji proberme některé případy akutní bolesti břicha typické pro dětský věk:

Infantilní kolika
Infantilní koliky jsou časté v kojeneckém věku, objevují se při krmení a bývají spojené s meteorismem. Často pomáhají masáže břicha a některá speciální probiotika.

Akutní apendicitida
Na akutní apendicitidu je nutné myslet u každých bolestí břicha. Bolest se nejprv vyskytuje okolo pupku, poté se stěhuje do pravého podbřišku. Současně bývá přítomno zvracení a vzácněji i průjmy. Nacházíme elevaci CRP a pozitivní UZ nález.

Invaginace
Jde o specifický podtyp ileu, u kterého se úsek střeva zasune do sousedního úseku a to vyvolává ischemizaci jeho stěny. Typickým příznakem je náhlá bolest břicha, zástava odchodu plynů a objevení se krvavého hlenu ve stolici.


Postup: Základem je anamnéza získaná od dítěte a jeho rodičů. Důležitý je charakter, okolnosti vzniku a lokalizace bolesti (malé děti bohužel nejsou často schopny přesně lokalizovat). Důležité jsou otázky na sociální problematiku, vyloučit problémy v rodině, případně ve škole. Nutné je vyptat se na jakékoliv doprovodné příznaky (horečka, zvracení, průjmy, zácpa, vztah k menstruaci u dospívajících dívek apod.).

Fyzikální vyšetření by mělo zahrnovat celkové vyšetření (prospívání, TF, rychlost dýchání, tělesná teplota) a následné zaměření se na palpační a auskultační vyšetření břicha. Je doporučeno vyšetření per rectum a u dívek je ke zvážení gynekologické vyšetření.

Laboratorní vyšetření zahrnují FW, základní biochemii (glykemie, minerály, urea, krea, bili, JT, AMS, CRP), krevní obraz, náběry k vyloučení celiakie (IgA +anti-tTG IgA) a vyšetření močového sedimentu.

Mikrobiologické vyšetření může zahrnovat kultivační vyšetření stolice k vyloučení základních patogenů vyvolávajících střevní infekce.

Ze zobrazovacích metod je na prvním místě UZ břicha, případně nativní RTG břicha. Další vyšetření, jako je pasáž GIT a endoskopie indikuje spíše až dětský gastroenterolog.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů