Skip to main content
 


39 Dif Lymfadenopatie v dětském věku

Lymfadenopatie v dětském věku je poměrně častá, lymfatický systém se rozvíjí a poměrně ochotně reaguje na různé inzulty, které u dospělého člověka viditelnou lymfadenopatii vyvolat nemusí.

1. Infekce - Nejčastější vyvolávající etiologií lymfadenopatií jsou infekce, přičemž bakteriální způsobují spíše lokální lymfadenomegalii, virové spíše generalizovanou (CMV, spalničky, EBV, virové hepatitidy, adenoviry), i když nelze zevšeobecňovat. Kromě bakterií i virů lze jako možnou etiologii jmenovat i mykotické a parazitární infekce (toxoplazmóza).

Pozn: U zarděnek se zvětšují především subokcipitální a retroaurikulární uzliny. U infekční mononukleózy se mohou zvětšit především krční lymfatické uzliny.

2. Autoimunitní příčiny – Jsou výrazně vzácnější. Ke generalizované lymfadenomegalii může dojít například u SLE a u idiopatické juvenilní artritidy.

3. Sérová nemoc – Jde o projev hypersenzitivity na cizorodé bílkoviny a jiné sloučeniny, může vzniknout například po některých lécích (antiepileptika, alopurinol a další).

4. Nádory – Obvykle dochází k rozvoji nebolestivé lymdafenomegalie s pružnými tuhými uzlinami. Většinou jde o lymfomy (nehodgkinské i Hodgkinovy) a leukémie doprovázené nočním pocením, subfebriliemi a úbytkem na váze.

5. Střádavé choroby – Střádavé choroby (např. Gaucherova choroba) mohou způsobit lymfadenomegalii, ale v popředí je zaostávání v psychomotorickém vývoji.


Postup: V případě generalizované lymfadenomegalie myslíme nejprve na infekční příčinu, ale měli bychom základními vyšetřeními vyloučit hematologickou malignitu. Kromě vyšetření rozsahu lymfadenomegalie a zjištění dalších přítomných příznaků je vhodné provést základní krevní náběry (FW, KO, CRP) a UZ lymfatických uzlin.

Při nejasnostech lze doporučit sérologické vyšetření infekčních stavů – EBV, CMV a toxoplazmóza.

Pokud vyšetření nevedou k diagnóze a lymfadenomegalie přetrvává, je vhodná exstirpace některé dobře přístupné uzliny a její histologické vyšetření. Je-li to možné, dává se přednost nadklíčkové uzlině před tříselnou.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů