Skip to main content
 


36 Ost Spolupráce lékaře s rodinou pečující o infaustně nemocného

Spolupráce lékaře s rodinou starající se o infaustně nemocného pacienta je častý problém. Ve většině případů jde o jedince s pokročilými a kurativně neléčitelnými onkologickými chorobami, jinak jde o pacienty pokročilého věku bez rezerv a nemocné s neřešitelným selháváním základních životních orgánů (selhávání srdce, selhávání jater, těžké formy CHOPN apod.).

Praktický lékař je důležitou částí systému pečujícího o tohoto pacienta. Pacient a jeho rodina by měli být informováni o povaze onemocnění a o plánech terapeutického postupu. Vždy je nutné zdůrazňovat, že léčba stále pokračuje, i když se jedná o terapii paliativní.

Paliativní terapie nemá za cíl jedince vyléčit, ale zajistit mu maximální kvalitu života a lidskou důstojnost – jde tedy z logiky věci o zdravotně-sociální péči. Paliativní terapie je základní (tu představuje v podstatě již sám praktický lékař) a specializovaná. Specializovaná je vedena týmem, který zahrnuje odborníky z řad středního zdravotnického personálu, sociálních pracovníků a lékařů. Možnosti jsou u specializované paliativní terapie v podstatě dvě – domácí hospicová péče a lůžková zařízení hospicového typu.


Postup
Vždy je nutno postupovat individuálně a po domluvě s pacientem a jeho rodinou, přičemž respektujeme jejich přání. U soběstačnějších lidí s infaustní prognózou může postačovat základní paliativní péče, která je vedena v domácím prostředí praktickým lékařem ve spolupráci se zdravotně-sociálními službami (domácí pečovatelská služba) a odbornými specialisty, případně je možné pomocí vyřízení příspěvku na péči zajistit volný čas na péči členovi rodiny umírajícího.

U výrazně omezené soběstačnosti a závažnějších příznacích primárního onemocnění je vhodná specializovaná hospicová péče, s jejíž terénní podobou praktický lékař těsněji spolupracuje. Péče je ukončena buď z rozhodnutí nemocného (neobvyklé), jeho smrtí, nebo v případě domácí hospicové péče akutním převozem pacienta na akutní lůžko do nemocnice. U dobře fungující domácí hospicové péče by k tomu docházet nemuselo, ale při akutním zhoršení nemocného např. v nočních hodinách se ani tomuto postupu nevyhneme a nelze to odsuzovat.


Časté problémy
Jaké problémy musí lékař často řešit si můžeme poměrně lehce odvodit, stačí si situaci s umírajícím nemocným ležícím doma v posteli představit.

Bolest – Základem řešení je dostatečná analgetická terapie. Postupuje se cestou tzv. analgetického žebříku, začíná se s NSA, postupně se přechází na slabší a silnější opiáty. Je vhodné kombinovat různé analgetika z různých skupin a požívat jak ty dlouhodobě působící, tak ty účinkující na epizody průlomové bolesti.

Dekubity – Dekubitům lze zabránit polohováním a omezením kontaktu s močí a stolicí. Riziko snižuje zajištění antidekubitálního lůžka a speciálních antidekubitálních pomůcek. Pokud u infaustně nemocného dekubity již jednou vzniknou, k jejich zahojení už nejspíše nedojde.

Inkontinence – Inkontinence moči se řeší předpisy absorpčních pomůcek, při nezvladatelné inkontinenci v této situaci lze zvážit i PMK. Inkontinenci stolice lze řešit důslednou hygienou, u průjmovité stolice lze použít Flexi-Seal.

Dušnost – Kromě podávání opiátů může pomoci zajištění domácího oxygenátoru. Domácí hospicová péče dokáže i tyto přístroje zajistit.

Podvýživa – Kachektizace je u infaustních prognóz běžná, v podstatě ji řešit nelze, ale pacient by rozhodně neměl trpět pocitem hladu. Kromě vhodné stravy (mletá, tekutá) lze kupovat různé nutriční doplňky, pokud je pacient toleruje (ideálně sipping).

Dehydratace – Je velkým problémem v terminálních fázích nemocí. Domácí hospicová péče může zajistit péči o žilní vstup, kterým se dají podávat infuze, alternativou jsou subkutánní infuze.

Zvracení – Lze podávat některá antiemetika (Torecan, Degan, Cerucal) včetně setronů.

Svědění těla – Je časté u malignit podjaterní krajiny. Nelze-li uvolnit překážku pomocí ERCP a stentu, případně vytvořit PTD, lze alespoň podávat silnější antihistaminika (Dithiaden).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů