Skip to main content
 


36 Dif Bolesti paty

Bolesti paty a chodidla mohou vycházet z kostí, kloubů, nervů a měkkých tkání (Achillova šlacha, jiné šlachy a vazy, kloubní bursy).

Příčiny:

Postižení plantární fascie – Tvoří asi 90% případů bolesti paty. Plantární aponeuróza je silný pruh vazivoké tkáně na plantární straně chodidla, která se upíná na calcaneus. K postižení dochází při nadměrné námaze chodidla, postupně se rozvíjí zánět (plantární fasciitida). Bolest se objevuje při ranním vstáváním, nebo při vertikalizaci po delším sezení. Při delším trvání vzniká plantární patní ostruha, což je prominující kalcifikovaný útvar na plantární straně calcaneu. Nedochází k zarudnutí, otoku, ani k omezení hybnosti hlezenního kloubu, diagnóza je stanovena na základě RTG. Nutné je odlehčení paty, dále se používají NSA, poměrně účinná je radioterapie s ozářením bolestivého místa.


Bursitida s Haglundovou deformitou – Jde o častou příčinu bolestí paty, bolest je v tomto případě na zadní straně paty. Nejčastější příčinou je těsná úzká obuv zvyšující tlak na patu, po vyzutí bot se stav zlepšuje. Na dorsolaterální straně paty vzniká hmatná prominence (Haglundova deformita). Základem terapie je odlehčení těchto míst, NSA a analgetické obstřiky. Při nelepšení je indikováno chirurgické odstranění bursy i patologické prominence.


Nemoci Achillovy šlachy – Může dojít k natržení (či úplnému přetržení) Achillovy šlachy při úrazu, nebo k zánětu Achillovy šlachy. Zánět Achillovy šlachy většinou souvisí s jejím přetížením při delším běhu. Při chronickém zánětu může začít vznikat dorsální patní ostruha a zvyšuje se riziko přetržení šlachy (viz. výše).


Neurologická etiologie bolesti – Vyložená bolest paty je neurologická relativně málo často. Může jít o důsledek úžinových syndromů, radikulárního dráždění i součást periferních polyneuropatií.


Nemoci kostí – Může se jednat o fraktury, osteomyelitidy a vzácně o postižení kostí maligními nádory. Fraktury mohou vzniknout po úrazech, ale v těchto etážích jsou typické i tzv. únavové zlomeniny, které vznikají při dlouhodobém přetěžování kostí. Osteomyelitidy kostí paty jsou relativně vzácné, doprovází je silná bolest a horečka.


Kloubní etiologie bolestí – Bolesti kloubů mohou způsobit bolesti paty. Etiologicky se může jednat o artrózu a artritidy (revmatoidní, dnavá, septická apod.).


Postup: Při bolestech paty je nutná anamnéza obtíží, informace o charakteru a lokalizaci bolesti a o vyvolávajících situacích včetně informací o jakémkoliv nedávném úrazu. Důležité je znát typ nošené obuvi, pracovní anamnézu a sociální anamnézu (zejména sportování). Měli bychom se ptát i na další doprovodné příznaky (horečka, otok tkání, brnění a poruchy citlivosti končetin). Z fyzikálního vyšetření je důležité prohlédnout oblast chodidla a paty, pátrat po poraněních kožního krytu, otocích, zarudnutí a případně podkožních rezistencích. Celkové vyšetření by mělo zahrnovat i vyšetření pulzací na a. tibialis posterior a a.dorsalis pedis. V případě podezření na přítomnost neuropatií je indikováno EMG a neurologické vyšetření.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů