Skip to main content
 


33 Int Otrava houbami

Podezření na otravu houbami se vyskytují poměrně často v letních a podzimních měsících, naštěstí se většinou o skutečné otravy nejedná. Rozlišujeme proto tzv. pravé a nepravé otravy.

Pravé otravy houbami – Příznaky jsou vyvolány toxiny přítomnými v houbách.
Nepravé otravy houbami – Příznaky souvisí s prostou gastrointestinální intolerancí hub, nebo jsou vyloženě psychogenní.


Příčiny a projevy: Existuje více forem otrav, rozlišujeme hepatorenální syndromy, neurotoxické syndromy, muskarinové syndromy a psychotropní syndromy.


Otrava muchomůrkou zelenou – Muchomůrka zelená je nejnebezpečnější z relativně běžně se vyskytujících hub. Obsahuje řadu alkaloidů, z nichž nejvýznamnější jsou termostabilní toxiny amanitin a faloidin. Otrava má relativně dlouhou latenci a celkem dvě fáze.

První fáze se objevuje za 8-24 hodin a je gastrointestinální (nevolnost, zvracení, vodnatá stolice). Po první fázi nastává dočasná úleva.

Druhá fáze se projeví za 3-4 dny po požití jako hepatorenální syndrom s akutním selháním jater, které je následováno selháním ledvin. Rozvijí se jaterní encefalopatie a ikterus, jsou výrazně zvýšené jaterní testy a bývá narušena krevní srážlivost.

Terapie musí být časná a agresivní, proveden by měl být výplach žaludku s podáním aktivního uhlí. Pacient musí být monitorován, z antidot je podáván buď silibilin nebo benzylpenicilin. Do cca 8 hodin po požití před rozvojem gastrointestinální fáze může mít efekt hemodialýza, poté již amatoxiny mizí z krve a odfiltrovat je nelze. Při známkách poruchy jaterních funkcí je nutné kontaktovat transplantační centrum ke zvážení překladu a akutní transplantaci jater (existují tzv. King's College kritéria).

Otrava muchomůrkou tygrovanou – Muchomůrka tygrovaná obsahuje alkaloidy panterin a muskarin, které vyvolávají neurotoxické příznaky. Příznaky se rozvíjí velmi rychle do 2 hodin po požití. V úvodu jsou přítomny muskarinové příznaky (mióza, slinění, koliky), které přechází ve zmatenost s halucinacemi.

Otrava vláknicemi – Vláknice obsahují velké množství muskarinu, příznaky se opět vyskytují velmi rychle (do 1 hodiny po požití) a souvisí se zvýšenou funkcí parasympatiku. Ojevuje se mioza, nadměrné slinění, křeče břicha, zvracení a svalové křeče. Výplach žaludku s podáním aktivního uhlí je vhodné kombinovat s aplikací Atropinu k utlumení parasympatických příznaků.

Otrava pavučincem plyšovým – Pavučinec plyšový je poměrně vzácná houba, která připomíná ryzec. Příznaky otravy mají latenci až několik týdnů, základním projevem otravy je akutní selhání ledvin.

Otrava lysohlávkami – K otravě dochází nejčastěji při záměrném požití hub za cílem příjemného drogového zážitku. Alkaloid psilocybin je nicméně nevyzpytatelný, má nepředvídatelné účinky a snadno může dojít k předávkování. Příznaky pak zahrnují zmatenost, halucinace, někdy i delirantní stav s agresivitou nebo poškozováním. Základem terapie je monitorace na lůžku, agitovanost lze tlumit např. diazepamem, agresivní pacient musí být někdy přikurtován.


Diagnostika: Diagnózu lze určit z anamnézy požití podezřelých hub a případně z rozvoje klinických příznaků. Cenné jsou krevní náběry, kde nás nejvíce zajímají JT, renální parametry, INR + APPT a parametry vnitřního prostředí. Zvratky, nebo tekutina získaná výplachem žaludku může být vyšetřena na mykologickém pracovišti. Situaci může velmi usnadnit, pokud máme k dispozici zbytky hub, které nebyly snědeny. V takovém případě je možno konzultovat se spádovým mykologem.


Léčba: V případě výrazného podezření na otravu houbami je vhodná hospitalizace s monitorací. Vzhledem k faktu, že houby jsou poměrně pomalu tráveny, je doporučeno provést výplach žaludku, který je zakončen aplikací roztoku živočišného uhlí. Postup je vhodné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, které má kontinuální službu (tel.č. 224919293, 224915402).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů