Skip to main content
 


33 Dif Bolest a otok kolene

Bolest a otok kolene patří k častým příznakům, s nimiž se praktický lékař setká. V drtivé většině jsou spojeny s onemocněním kolenního kloubu. Kolenní kloub je poměrně složitý nosný kloub, který tvoří tři kosti – femur, tibie a patella. Kloub je zesílen dvojicí zkřížených a dvojicí kolaterálních vazů a zpevněn pomocí menisků. Bolesti kolenního kloubu mohou být akutní, nebo chronické.


Příčiny:

Úrazy – Úrazy kolene jsou nejčastější příčinou bolesti a otoku kolenního kloubu. Kromě kontuze může při úrazu dojít i k přetržení některého z kloubních vazů, což naruší stabilitu kloubu.


Artróza – Gonartróza patří mezi časté příčiny chronické bolesti kolene. Otok nebývá většinou přítomen, ale můžeme jej najít při její dekompenzaci. Onemocnění je typické pro vyšší věk, pro obézní a jedince s dlouhodobou vysokou fyzickou námahou včetně manipulace s těžkými břemeny.

Stadium I – zúžení kostní štěrbiny
Stadium II – progrese zúžení, nerovnosti kloubních ploch
Stadium III – další progrese zúžení, osteofyty, osteoporóza, pseudocysty
Stadium IV – vymizení kloubní štěrbiny, osteonekrózy, deformace kloubů

Stadium III a výše bývá indikováno ke komplexní lázeňské péči, stadium IV bývá indikací ke kloubní náhradě.


Onemocnění měkkých struktur kolene – Obvykle jde o důsledek chronického přetížení kolen při sportu, nebo v pracovním procesu. Objevuje se bolest a recidivující otoky kolenního kloubu, souběžně s tím se rozvíjí artrotické změny kloubních kostních ploch.


Artritidy - Kolenní kloub je artritidami postižen relativně často. Artritidy mohou být infekční i neinfekční. Infekční bakteriální artritidy bývají spojeny s výraznou bolestí, horečkou, lokální lymfadenomegalií případně celkovou alterací stavu. Etiologickým agens je nejčastěji stafylokok, ale klinicky jen nutné myslet i na izolovanou gonartritidu u boreliózy. Z neinfekčních příčin může jít o záněty autoimunitní a metabolické (dna).


Bakerova pseudocysta – Jedná se o pseudocystu krytou kloubní synovií komunikující s kloubní dutinou, která prominuje dorsálně a může být hmatná v podkolenní.


Nádory – Oblast kolenního kloubu může být postižena vznikem sarkomů, typické je to zejména pro mladé jedince pod 25 let věku. Prvními příznaky jsou klidové bolesti kolenou včetně bolestí nočních.


Postup: Základem je anamnéza obtíží a rozlišení akutních a chronických bolestí. Anamnesticky je vhodné vyloučit nedávný úraz, u chronických obtíží je důležitá zejména sociální a pracovní anamnéza. Z celkového stavu nás zajímá přítomnost horeček a případná bolestivost i jiných kloubů. Při fyzikálním vyšetření kolene hodnotíme symetričnost, otok a přítomnost kloubního výpotku (ballottement pately), palpačně lze hodnotit přítomnost Bakerovy pseudocysty. Důležité je vyšetření rozsahu pohybů v kolenním kloubu a zhodnocení jeho stability. Z krevních náběrů má největší význam CRP, urikemie a případně autoprotilátky (revmatoidní faktor) a sérologie boreliózy. Ze zobrazovacích metod má hlavní význam prostý RTG snímek a případně UZ na měkké tkáně. Nejcitlivějším vyšetřeními je magnetická rezonance (na měkké tkáně) a invazivní artroskopie (na nitrokloubní struktury), ty jsou však většinou indikovány až ortopedem.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů