Skip to main content
 


31 Int Otrava kysličníkem uhelnatým

Oxid uhelnatý (CO) je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Vzniká při hoření při nedokonalém spalování a je výrazně toxický. Oxid uhelnatý má velmi vysokou afinitu k hemoglobinu, na který se váže za vzniku tzv. karbonylhemoglobinu (CO-Hb), čímž narušuje přenos kyslíku do tkání, a vyvolává tkáňovou hypoxii.

Příčiny: Oxid uhelnatý je za normálních okolností přítomen v atmosféře v minimální míře, hodnota karbonylhemoglobinu může být ovšem poměrně výrazně zvýšená u kuřáků a pracovníků podzemních garáží (Hb-CO až 10%). Oxid uhelnatý může vznikat při požárech, při poruše plynových spotřebičů a také je v relativně vysoké koncentraci přítomen ve výfukových zplodinách aut (sebevražda se zapnutým motorem v uzavřené garáži).


Projevy: Základními projevy jsou slabost, celková nevůle, vertigo a nevolnost s možností zvracení. Postupně dochází k progredující poruše vědomí, soporu komatu, které vyústí ve smrt. Barva kůže otrávených je zcela normální, mnohdy je paradoxně třešňově červená, což je způsobeno vasodilatací cév v kůži.


Diagnostika: Diagnózu stanovujeme na základě příznaků, potvrzení průkazu přítomnosti oxidu uhelnatého ve vzduchu (měřicí přístroje mají hasiči) a stanovení koncentrace karbonylhemoglobinu z periferní krve. Podle naměřené hodnoty a klinického stavu můžeme stanovit i závažnost otravy. Součástí vyšetření by měl být i Astrup.

Hb-CO cca 20% - bolesti hlavy, dezorientace, významná intoxikace
Hb-CO cca 30% - závratě, zvracení, smrt do 30 min, těžká intoxikace
Hb-CO cca 40% a výše – dramatické příznaky, porucha vědomí, velmi těžká intoxikace

Pozn: Saturace kyslíku v krvi vyšetřená pulzním oxymetrem bude zcela normální, což může v první chvíli vyšetřujícího zmýlit (přístroj nerozliší CO-Hb od Hb-O2).


Léčba: Postiženého jedince je nutné co nejrychleji vynést z místa, kde je oxid uhelnatý přítomen. Samozřejmě je přitom nutné dbát na vlastní bezpečí. V případech, kdy nebyl únik CO rozpoznán může dojít v prvních chvílích i k otravě posádek ZZS volaných ke ztrátě vědomí, nebo kolapsu nejasné příčiny.

Základem terapie je podávání koncentrovaného kyslíku pomocí kyslíkových brýlí nebo masky. Teoreticky je v případě velmi těžké otravy indikována terapie kyslíkem v hyperbarické komoře. Pacient by měl být monitorován, po poklesu karbonylhemoglobinu do normy může být propuštěn do domácího ošetřování. Vzhledem k možným dlouhodobým následkům je před propuštěním vhodné i neurologické vyšetření. Potenciální dlouhodobé následky zahrnují stavy zmatenosti, poruchy paměti, demenci apod.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů